LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Lungeutredning (lungesjekk)

En lungeutredning vil kunne påvise mulige lungesykdommer. I så tilfelle vil du få veiledning og tilbud om videre oppfølging og behandling.

Ingen ventetid.

Denne tjenesten får du ved

kr 2 900,- Pris for konsultasjon med full utredning hos lungespesialist. Bestill time

Har du behov for en sjekk av lungene dine? Lurer du på om du har en lungesykdom? Vår lungeutredning vil kunne påvise mulig lungesykdom.

Når er det aktuelt å ta en lungeutredning?

Er du tungpustet, har langvarig hoste, mye slim, piping i brystet eller andre problemer fra lungene eller luftveiene?

Lungelegen gjør en grundig vurdering av symptomene og kartlegger lungefunksjonen din ved en utredning som inkluderer blant annet flere lungefunksjonsmålinger og lungerøntgen. Legen gir deg råd om eventuell videre utredning eller behandling.

Symptomer på lungesykdom

Det kan være riktig å undersøke om du har en lungesykdom hvis du har symptomer som:

 • tung pust
 • langvarig hoste med eller uten slim
 • piping i brystet og/eller at det snører seg og kanskje også vondt i brystet under eller etter at du har anstrengt deg
 • hoste og slimdannelse under eller etter at du har anstrengt deg

Det haster dersom du har blod i oppspytt, tung pust, hoste og/eller vekttap, nattesvette og spesielt ved påvist skygge på røntgen av lungene. Har du mistanke om kreft, vil vi raskt henvise til offentlig utredning, 

Kontakt oss for spørsmål eller for å bestille time

Medisinsk poliklinikk: 67 02 36 22

 

Målet med en lungeutredning

Målet er å oppdage eventuelle lungesykdommer, men også å se etter begynnende forandringer som kan gi sykdom på sikt, slik at du kan komme i gang med forebyggende behandling i tide. Hvis det blir konstatert at du har en lungesykdom, vil legen starte relevant behandling og gi deg nyttig informasjon og gode råd. 

Slik foregår lungeutredningen hos oss

Det kreves ingen spesielle forberedelser, men vi råder deg til å ikke spise et større måltid kort før undersøkelsene.

Konsultasjonen og undersøkelsene tar ca. 1 time, noe avhengig av om ytterligere tilleggsundersøkelser gjøres ved første konsultasjon.

Første konsultasjon kan bestå av flere tester:

 • kliniske undersøkelse og vurdering hos lungelege
 • lungefunksjonsprøver
 • blodprøver
 • røntgen av lungene (CT thorax)
 • oksygeninnhold i blod
 • ved behov utføres NO-måling (måling av nitrogenoksid (NO) i utåndingsluft), IOS-måling eller MIP/MEP-måling

Videre undersøkelser og utredninger

For noen pasienter er det nødvendig med utvidet testing for å avdekke mulige tilleggssykdommer, for eksempel hjerte- og nevrologiske lidelser eller sykdommer i øvre luftveier. En utvidet test kan for eksempel være CT (røntgen) av lungene. 

Etter den innledende lungeutredningen, vil lungespesialisten anbefale videre spesialundersøkelser og utredninger. Dette kan være: 

Kontroll/oppfølging hos lungelege

Oppfølging hos lungelege som inkluderer lungefunksjonsprøver og eventuelt andre tester.

Ergospirometri

Ergospirometri eller kardiopulmonal funksjonstest brukes i utredning av uklare årsaker til tung pust (funksjonsdyspné) og kompliserte sykdomsbilder der vanlig utredning ikke har ført til noen avklaring. Testen utføres på tredemølle, med kontinuerlig måling av blant annet respirasjonsgasser, ventilasjon og arbeids-EKG. Eventuelt utføres testen også med taking av arterielle blodgasser.

Bronkoskopi

Bronkoskopi er en undersøkelse som gjør det mulig å inspisere innsiden av luftrøret og bronkiene. Et tynt rør, et bronkoskop, føres inn gjennom munnen eller nesen, ned gjennom luftrøret og ned i bronkiene. Via skopet kan det blant annet tas celleprøver.

Flytest

Undersøkelse for personer med lungesykdom som skal reise med fly og trenger å utrede om de har behov for ekstra oksygen under flyturen

Andre tester som utføres ved behov

 • NO-måling – måling av nitrogenoksid (NO) i utåndingsluft som en markør for inflammasjon.
 • Metakolintest  provokasjonstest ved astmautredning.
 • 6 minutters gangtest  test for å vurdere fysisk kapasitet.
 • Bodypletysmografi  test for beregning av nøyaktig volum i lungene.
 • EIA-test  undersøkelse for anstrengelsesutløst astma.
 • IOS, impulsoscillometri – undersøkelse av motstand og forsnevringer i luftveiene.
 • MIP/MEP, maksimalt inspiratorisk og ekspiratorisk trykk – undersøkelse av trykk i luftveiene som bilde på pustemuskulaturens effektivitet.
 • Måling av maksimalt oksygenopptak  undersøkelse for blant annet treningsutøvere som er interessert i å vite oksygenopptak og melkesyreterskel.
 • CT thorax   ved behov for dette henviser vi til røntgeninstitutt.

 

Våre spesialister poliklinikk – lunge

Anne Bailey

Anne Bailey

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer. 
Sideutdanning i onkologi.

Ansatt ved LHL-klinikkene Glittre siden 2007.

Lang erfaring innen utredning av lungekreft, og erfaring med ergospirometri og søvnutredning.

Ingunn Skjørten

Ingunn Skjørten

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer

Forsker på pulmonal hypertensjon (sykdom i lungekretsløpet) og kols.

Ansatt ved LHL-klinikkene Glittre siden 2013. 

Erfaring med respirasjonsfysiologisk utredning og ergospirometri.

Olav Kåre Refvem

Olav Kåre Refvem

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer fra 1982.

Arbeidet ved LHL-klinikkene Glittre siden 1994.

Bred lungemedisinsk og indremedisinsk erfaring, og bred erfaring med respirasjonsfysiologisk utredning.

Leder av Kolsrådet siden 2007.

Morten Melsom

Morten N. Melsom

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer

Seksjonsoverlege ved LHL-klinikkene Glittre siden 2012. Tidligere overlege på AHUS. 

Doktorgrad fra Fysiologisk institutt, UiO, og spesialistutdanning fra LHL-klinikkene Glittre og Aker Universitetssykehus.

Lars Morland

Lars Morland

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer.

Ansatt ved LHL-klinikkene Glittre siden 1994.

Bred lungemedisinsk erfaring, blant annet med rehabiliteringsforskning, tuberkulose og søvnutredning.

Anne Edvardsen - Utvidet visittkort

Anne Edvardsen

Avdelingsleder Respirasjons- og arbeidsfysiologi/PhD forsker FoU Klinikk for rehabilitering og livsstil

Spesialbioingeniør, klinisk fysiologi

Master 2006. PhD 2013.

Arbeidet i LHL siden 1998. Overbioingeniør ved OUS Ullevål frem til 1998.

Bred erfaring i funksjonstesting av hjerte- og lungepasienter. 
Avdelingsleder Respirasjons- og arbeidsfysiologi / forskningsleder lunge LHL.

Berit Solli

Berit Solli

Sykepleier

Sykepleier fra 2004, Videreutdanning i lungesykepleie 2015.

Arbeidet i LHL siden 2008.

Bred generell erfaring med lungepasienter, og psykiatri.

 

Adresse: Ragnar Strøms veg 10, 2067 Jessheim. Reise hit

Postadresse: Postboks 103 Jessheimbyen, 2051 Jessheim

Medisinsk poliklinikk: 67 02 36 22