LHL-sykehuset Gardermoen

Hopp direkte til innhold

Gjennom en tverrfaglige utredning, sikrer vi en mest mulig nøyaktig diagnose. En slik utredning kan i noen tilfeller resultere i en diagnose som krever kirurgi. I så tilfelle vil du få veiledning og tilbud om videre oppfølging og behandling.

På LHL-sykehuset Gardermoen får du profesjonell hjelp av våre meget erfarne ortopediske kirurger. Vi har kort ventetid, og du trenger ingen henvisning.

Vi har fortsatt utredninger ved Nimi på Ullevål Stadion. Alle operasjonene blir gjennomført ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Les mer om det ortopediske tilbudet.

Alle våre kirurger har generell ortopedisk kompetanse i tillegg til spisskompetanse innen hånd, fot, kne, rygg, hofte og skulder

Tall fra offentlige helseregistre viser at resultatene til Nimi er betydelig bedre enn gjennomsnittet av det som rapporteres

Våre gode resultater kommer av at vi gjennomfører grundig utredning og opptrening i forkant av operasjon, samt at man får et tilpasset rehabiliteringsprogram i etterkant.

Ortopediske kirurger

Christian Hellum

Christian Hellum

Ortopedisk kirurg

Christian Hellum har lang og bred erfaring med ryggkirurgi. Han jobber som overlege ved ryggseksjonen på Oslo Universitets Sykehus (OUS) og utfører ryggkirurgi ved Nimi.

Styremedlem i Norsk Kvalitetsregister for Ryggkirurgi og doktorgrad innen behandling av pasienter med kroniske korsryggsmerter.

Henrik Hofgaard

Henrik Hofgaard

Ortopedisk kirurg. Medisinsk ansvarlig

Tlf: 979 65 959

henrik.hofgaard@nimi.no

Han har bred kirurgisk utdannelse fra Moss sykehus, Diakonhjemmets sykehus, Aker sykehus, Sophies Mindes hospital, Ullevål sykehus, Lovisenberg diakonale sykehus samt fra privat praksis ved Røde kors klinikk, Axess sykehus og spesialistsenter, Cumberland Valley Orthopaedic Associates, USA samt, samt erfaring som klinikksjef og sykehusdirektør. 

Henrik har spesialkompetanse innen protese- og artroskopisk kirurgi.

Jo Andreas Ording

Jo Andreas Ording

Ortopedisk kirurg

Jo Andreas har medisinsk embetseksamen ved Royal College of Surgeons i Irland, samt 10 års praksis innen kirurgi ved Diakonhjemmets sykehus og Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Jobber fokusert på hofte og kne kirurgi med unikondylære kneproteser som spesialfelt. Han utfører også artroskopiske kneinngrep samt generell ortopedisk dagkirurgi.

Roger Trana

Roger Trana

Ortopedisk kirurg

Roger Trana har lang og bred erfaring med ryggkirurgi. Han jobber som overlege ved ryggseksjonen på Oslo Universitets Sykehus (OUS) og utfører ryggkirurgi ved Nimi.

Styremedlem i Norsk Spinalkirurgisk forening.

Sigmar Jack

Sigmar Jack

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Tlf: 450 94 133

Sigmar har bred ortopedisk utdannelse fra Landspitali universitetssykehus, Reykjavik, Aker universitetssykehus, samt Lovisenberg Diakonale sykehus. Han har i praksis fokusert på artroskopisk kirurgi, skulderkirurgi, protesekirurgi, samt utviklet spesiell kompetanse innen fot- og ankelkirurgi.

Forsket på Gastrocnemius tenotomi og Hallux Valgus.