LHL-sykehuset Gardermoen

Hopp direkte til innhold
Lunge

Test av hjerte-, lunge- og arbeidsfunksjon under belastning CPET (Cardio Pulmonary Exercise Test)

Blir du ekstra tungpustet og sliten når du er i fysisk aktivitet? Er du eller legen din usikker på om det er hjertet eller lungene som stopper deg ved anstrengelse?

Pris
4 500,-
Inkluderer konsultasjon og test
Ansvarlig lege:
Ingunn Skjørten
  • Ventetid: Kort ventetid
  • Varighet: Hele undersøkelsen tar rundt 45 minutter, men selve testen på tredemølle tar vanligvis 10 -15 minutter.

Vi tilbyr belastningstest (ergospirometri; "Cardio Pulmonary Exercise Test" - CPET) hvor du får målt oksygenopptaket og sjekket hjerte- og lungefunksjonen på en betryggende måte, og med grundig gjennomgang av testen med lege etterpå.

Når vi tester lunge- og hjertefunksjonen under belastning kan vi måle oksygenopptaket (kondisjonen din) og sammenlikne med hva som er normalt. Hvis resultatet viser at du har et lavt oksygenopptak kan testresultatet gi indikasjon på hva som er årsaken til problemet; Er det lungene eller hjertet som ikke fungerer som det skal? Veier du kanskje for mye? Eller kan det være andre grunner til at oksygenopptaket ditt er for lavt?

Symptomer

Det kan være riktig å ta en belastningstest hvis du under trening og aktivitet opplever

  • tung pust
  • tetthet i brystet
  • å bli uforholdsmessig sliten

Kort beskrivelse

Belastningstesten gjør vi med måling av blant annet oksygenopptak, EKG og blodtrykk mens du går eller løper på tredemølle.

Behandlingsdetaljer

Testen starter med at vi måler lungefunksjon, EKG og blodtrykk og eventuelt blodprøve med blodgass mens du hviler. Deretter er du i aktivitet på tredemøllen i 10 - 15 minutter, med en gradvis tilpasset fart og eventuelt motbakke som øker etter en valgt protokoll. Under testen måler vi oksygenopptak og lungefunksjon ved at du puster via et munnstykke eller en maske inn i måleinstrumentet. Under hele testen registrerer vi hjerterytme og et komplett arbeids-EKG, blodtrykk og oksygenmetning og eventuelt flere blodgassmålinger. Underveis spør vi deg om du opplever ubehag.

Hvor lang tid tar testen?

Forberedelse, på- og avkobling av utstyr og hele undersøkelsen tar rundt 45 minutter, men selve testen på tredemølle tar vanligvis 10 -15 minutter. Resultatene må deretter samles og tolkes. I nærmere avtalt legesamtale vil du få en gjennomgang av resultatene.

Mulige tilleggsundersøkelser

I noen tilfeller vil det være aktuelt å utføre testen med å ta blodprøver underveis i selve testen. Legen vil vurdere dette ut fra sykehistorien din. Dette kan medføre en ekstra kostnad.

Om forløpet

Forberedelser

Medisiner kan du ta som vanlig, men dersom du tar astmamedisiner og eventuelt også skal testes med astma-anstrengelsestest må den faste inhalatoren kuttes ut fra kvelden før og hurtigvirkende medisin skal ikke tas fra samme morgen. Siden du skal gå eller løpe og vil bli svett, må du ha med sko og klær som egner seg til dette.

Våre spesialister

Ingunn Skjørten

Ingunn Skjørten

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer. PhD.

LHL-sykehuset Gardermoen

Forsker på pulmonal hypertensjon (sykdom i lungekretsløpet) og kols.

Ansatt ved LHL-klinikkene Glittre siden 2013, nå LHL-sykehuset Gardermoen. 

Erfaring med respirasjonsfysiologisk utredning og kardiopulmonal funksjonstesting (CPET).

Lars Morland

Lars Morland

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer

LHL-sykehuset Gardermoen

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer.

Ansatt ved LHL-klinikkene Glittre siden 1994, nå LHL-sykehuset Gardermoen.

Bred lungemedisinsk erfaring, blant annet med rehabiliteringsforskning, tuberkulose og søvnutredning.

Olav Kåre Refvem

Olav Kåre Refvem

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer

LHL-sykehuset Gardermoen

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer fra 1982.

Arbeidet ved LHL-klinikkene Glittre siden 1994, nå LHL-sykehuset Gardermoen.

Bred lungemedisinsk og indremedisinsk erfaring, og bred erfaring med respirasjonsfysiologisk utredning.

Leder av Kolsrådet siden 2007.

Våre lungeleger og testpersonell har lang erfaring og høy kompetanse. Flere av lungelegene og testpersonellet bidrar i legeforeningens kurs for utdanning av nye lungeleger.