Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Morten Bakkerud (OsloMet), Håkon Stubberud (leder LHL Viken) og Naser Mostafaei (Elektrikertjenesten Fredrikstad/EL-Proffen)

Hjertesikre Soner i Engelsviken og Vikane ved Hankøsundet

8. august 2023 monterte LHLs Gjenopplivingsfond opp de to første teststasjonene av Hjertesikre Soner i Norge, i Engelsviken og Vikane ved Hankøsundet i Østfold.

Teststasjonene er satt opp i Engelsviken og Vikane ved Hankøsundet i Østfold og er en forløper til et større pilotprosjekt i Østfold der over 20 Hjertesikre Soner skal etableres. Dette er finansiert av LHL Østfold og midler fra Fredrikstad Tuberkuloseforenings Stiftelse, sier leder av LHLs Gjenopplivningsfond og initiativtager for Hjertesikker Sone® i Norge, John Olav Nicholson.

LHL planlegger å gjennomføre et omfattende pilotprosjekt i Østfold, med oppstart i løpet av høsten i år. For å sikre at pilotprosjektet blir vellykket gjør vi nå en testinstallasjon av noen få enheter for å være sikker på at overvåkningssystemet fungerer som tiltenkt og for å bedre kunne planlegge en større utrulling i forbindelse med pilotprosjektet.

Hjertestarterne og systemet montert i Engelsviken og Vikane i dag, skal være permanente også etter testperioden og i den påfølgende piloten, presiseres det av Nicholson.

John Olav Nicholson med hjertestarterBilde: John Olav Nicholson, leder LHLs Gjenopplivingsfond.

Fakta om Hjertesikker sone®

For å forklare hva en hjertesikker sone er tenkt å oppnå, vil jeg starte med å formidle noen av utfordringene i dagens situasjon for hjertestans utenfor sykehus og behandling med hjertestartere, slik vi i LHL opplever det, sier Nicholson.

I Norge er det estimert solgt et sted mellom 60–80 000 hjertestartere fra begynnelsen av 2000-tallet og frem til i dag, og dermed er det lett å tenke at vi bør ha en rimelig god dekning av hjertestartere for å hjelpe de ca. 3 800 personene som blir forsøkt gjenopplivet årlig i Norge.

En hovedutfordring er at det i all hovedsak er bedrifter som har kjøpt hjertestartere og fåtallet av disse er tilgjengelig der hjertestansene faktisk skjer. Om vi tar utgangspunkt i tallene i årsrapporten for 2022 fra Norsk Hjertestansregister, var det kun 1,8 prosent av hjertestansene som skjedde på arbeidsplassen, mens hele 66 prosent av hjertestansene skjedde i eget eller andres hjem og 15 prosent på offentlig sted ute.

Dette betyr, slik vi ser det, at 81 prosent av alle hjertestans skjer der hjertestartere vanligvis ikke er raskt tilgjengelige for publikum og pårørende.

En annen utfordring er at vi har liten oversikt over hvor hjertestartere befinner seg og om de er klare til bruk. Det offentlige hjertestarterregisteret inneholder kun ca. 10 prosent av de solgte hjertestarterne, og flertallet av disse er dessverre ikke mulig å raskt få tak i på ettermiddag, kveld og helg.

Vi vet at god HLR og hjertestarter er det som redder liv og at mulighet for overlevelse reduseres med 7–10 prosent per minutt som går uten denne hjelpen. Norge er verdensmestere i hjerte- og lungeredning (HLR). I 2022 fikk 82 prosent HLR ved hjertestans, men kun 16 prosent får koblet til en hjertestarter før ambulansen kommer frem. Responstiden for ambulansen viser også at kun halvparten får hjelp av ambulansen innen 9 minutter.

Ett hjerte som har stoppet kan bare gjenopplives med god HLR og en hjertestarter, helst innen 180 sekunder. En tidskritisk oppgave en ambulanse har vanskelig for å løse alene. Derfor behøver vi flere hjertestartere ute på gater og torg der de er tilgjengelig for alle – døgnet rundt.

Vi vet at bruk av hjertestarter av tilstedeværende og førsterespondent vil være med på å redde flere liv. Flere må raskt få tilgang til en fungerende hjertestarter, i tillegg til god HLR ved uventet hjertestans utenfor sykehus.

LHL etablerer derfor Hjertesikker Sone® i Norge

LHL har som en landsdekkende pasientorganisasjon med over 54 000 medlemmer fordelt på over 250 lokallag en unik mulighet til å være med å gjøre en innsats for økt overlevelse ved hjertestans.

Dette skal vi i LHL gjøre ved å etablere Hjertesikker Sone® over hele Norge. Vi skal ikke bare få ut flere hjertestartere, men vi skal sette dette i system ved å gjøre hjertestartere og kunnskap om HLR tilgjengelig for befolkningen, der hvor folk bor og der hjertestansene faktisk skjer.

Dette betyr at vi skal gjøre en innsats for nabolag og offentlige rom ved å tilgjengeliggjøre hjertestartere døgnet rundt.

Når du befinner deg i en Hjertesikker Sone®, skal du ha fri tilgang til en fungerende hjertestarter og ha mulighet til å bringe denne til pasienten innen 3 minutter.

Martin Andreassen (Elektrikertjenesten Fredrikstad/EL-Proffen) Håkon Stubberud (leder LHL Viken)
Bilde: fra venstre Martin Andreassen (Elektrikertjenesten Fredrikstad/EL-Proffen) Håkon Stubberud (leder LHL Viken)

Hjertesikre Soner i Norden

Hjertesikre Soner er et kjent begrep i våre naboland. Etableringen i Norge tar utgangspunkt i den Svenske standarden utarbeidet av Svenska institutet för standarder – SIS (tilsvarende Standard Norge) og det arbeidet Dansk Råd for Genoplivning, TrygFonden, Hjerteforeningen og andre aktører står bak i Danmark.

I Norge har LHL nå sikret retten til logo og tekst for digital markedsføring av Hjertesikker Sone® hos Patentstyret, så når du ser denne logoen skal du være trygg på at du vil finne en fungerende hjertestarter i skapet som du trygt kan benytte om en kritisk situasjon med uventet hjertestans skulle skje i nærheten av deg.

Samarbeidspartnere og utstyr som skal utplasseres

For denne testen har vi valgt å bruke overvåkning og hjertestarterskap med varme fra den Nederlandske produsenten ROTAID. Dette systemet gjør oss i stand til å følge med på de utplasserte hjertestarterne døgnet rundt, slik at vi vet at de er til stede og klare til bruk. Om noe skulle kreve tilsyn vil våre hjertevakter fra LHLs lokallag reise ut og rette feilen med støtte fra LHL Førstehjelp.

Den hjertestarteren som er valgt benyttet i testen og pilotprosjektet heter Cardiolife AED-3100 og er produsert i Japan av Nihon Kohden. Dette er en meget hardfør maskin med høy grad av beskyttelse for støv og fukt, har barneknapp og hjelper deg med en kompresjonstakt på 110 under HLR. Maskinen slår seg på og veileder brukeren videre kun ved å åpne lokket, så denne er veldig intuitiv å bruke selv for de som ikke har fått opplæring.

Uavhengig av hjertestarterens enkelthet er opplæring viktig og vi oppfordrer alle til å tilegne seg kunnskap om gjenoppliving (HLR). Når det gjelder opplæring har vi for testen og pilotprosjektet inngått et samarbeide med Laerdal Medical i Stavanger slik at vi gjennom Laerdal tilbyr gratis onlineundervisning for førstehjelp ved hjertestans. Videre tilbud for praktisk opplæring for nabolag og deltagende næringsliv i hjertesikre soner, vil bli utviklet og presentert utover høsten.

Alle hjertesikre soner vil være knyttet opp mot det offisielle hjertestarterregisteret 113.no som driftes av NAKOS/Helsedirektoratet slik at lokasjonene vil være tilgjengelig for AMK-operatørene som tar imot nødsamtalene på telefon 113.

LHL anbefaler i tillegg alle å laste ned NLA sin app - Hjelp 113. Med Hjelp 113 har du alle nødnummer samlet på ett sted i tillegg til andre viktige nummer. Den viser koordinatene dine og hvor nærmeste hjertestarter befinner seg til enhver tid. Her finner du også oversikt over hvor nærmeste hjertestarter befinner seg, da NLA sin app er koblet mot 113.no, sier Nicholson

Det er inngått et samarbeide med OsloMet sin avdeling for prehospitalt arbeid for følgeforskning på prosjektet. Forskningen vil være uhildet forskning på effekten av de hjertestartere vi utplasserer i Hjertesikre soner. Forskningsarbeidet ledes og koordineres av Morten Bakkerud og Kristin Häikiö som står fritt til å publisere negative og positive resultater. Dette er avgjørende viktig for prosjektet slik at vi grundig kan dokumentere og løpende evaluere effektene og eventuelt justere tiltakene vi iverksetter, avslutter Nicholson.

Hjertesikker Sone® nr. 1 i Norge: Vikane, Hankø, Østfold

Hjertesikker Sone nr. 1 i Norge: Hankø, Østfold

 

Hjertesikker Sone® nr. 2 i Norge: Engelsviken, Østfold
Hjertesikker Sone nr. 2 i Norge: Engelsviken, Østfold

 

De to teststasjonene vil bli utprøvd de neste dagene, så vil mer informasjon vil bli publisert mot lanseringen av pilotprosjektet i Østfold. 

  • Samarbeidspartnere og leverandører i test og pilotprosjekt: LHL Førstehjelp, LHL Viken, LHL Fredrikstad, LHL Cardio Club, Rotaid, Nihon Kohden, Laerdal Medical, El-Proffen, Briskeby Media, OsloMet – storbyuniversitetet.

Styringsgruppe

  • Simen Brændhaugen, organisasjonssjef LHL. Styrets leder.
  • Even Gulbrandsen, kommunikasjons- og markedssjef LHL
  • Rune Hagerup, assisterende generalsekretær LHL
  • Håkon Stubberud, leder LHL Viken
  • Stig-Terje Tolo, avdelingsleder organisasjon og Helsefag LHL

Ambassadør: Carl-Erik Torp
Tidligere eliteseriespiller i Brann og ambassadør for LHLs Gjenopplivingsfond

Daglig leder
John Olav Nicholson, LHL.

For spørsmål om fondet, donasjoner eller annen støtte til vårt arbeide, send gjerne en e-post til eller telefon 481 68 940.