LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Sarkoidose

Dette tilbudet er for deg som har sarkoidose med symptomer fra lungene. Sykdommen kan gi mange forskjellige symptomer.

Formålet med oppholdet er å få en vurdering av tilstanden, veiledning og opptrening slik at du kan leve best mulig med sykdommen. Vi legger vekt på generell undervisning om sarkoidose, erfaringsutveksling i grupper og mye individuell oppfølging og veiledning.

Vi samler personer med sarkoidose til opphold 2-3 ganger pr. år avhengig av antall søknader.

Hvem kan søke om rehabiliteringsplass?

Du kan søke om opphold når som helst i sykdomsforløpet ditt. Spesielt viktig kan det være med rehabilitering dersom du merker en større endring i funksjonsnivået ditt eller du står i fare for å miste evnen til å ivareta viktige oppgaver og roller i hverdagen. Opplæring og støtte ved nylig diagnose kan også være viktig for mange.

Hva inneholder oppholdet?

  • utarbeidelse av egen rehabiliteringsplan sammen med tverrfaglig team
  • undervisning / spørretimer om sykdom og sykdomsforløp
  • vurdering, justering og oppfølging av medisinbruk
  • individuelt tilpasset treningsprogram samt treningsveiledning
  • evt. hjelp til røykestopp
  • generell kostholdsveiledning
  • veiledning og praktiske råd for mestring av hverdagsaktiviteter ved ergoterapeut
  • dialogbasert undervisning og eventuelt samtaler med psykolog
  • avspenning og stressmestring
  • veiledning ved sosionom, eksempelvis om arbeid, økonomi eller sosiale forhold

Hvordan søker jeg?

For å få plass hos LHL-klinikkene Glittre må det sendes inn en søknad fra fastlege, privatpraktiserende spesialist eller sykehuslege.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen

Kan pårørende være med?

Pårørende er velkommen til å være med på hele eller deler av oppholdet etter avtale og behov. Prisen er 500 kroner per døgn for kost og losji.

Å leve med en kronisk lungesykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Derfor tilbyr vi kurs eller samtaler for pårørende på Lærings- og mestringssenteret vårt. Vil du vite mer om dette kan du sende e-post til ase.castilla@lhl.no eller ringe 67 05 84 95.

Mer informasjon om tilbud til pårørende finner du her