LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Utrednings-/vurderingsopphold

Har du en uklar diagnose, eller pustebesvær av ukjent årsak som er vanskelig å få oversikt over poliklinisk? Er det usikkert om du vil ha nytte av et rehabiliteringsopphold? Da kan vi tilby deg et korttidsopphold på fem dager.

Målet er å få en avklart diagnose, sette i gang riktig behandling og få på plass en plan for videre rehabilitering og trening. Vi har et tverrfaglig team med lungespesialist, fysioterapeut og sykepleier. I tillegg kobles sosionom, psykolog klinisk ernæringsfysiolog og ergoterapeut inn ved behov.

Vi har avansert lungefysiologisk laboratorium hvor du kan få avklart eksempelvis:

  • Lungefunksjon (pusteprøver)
  • Lunge- og hjertefunksjon under aktivitet
  • Riktig diagnose for dine pustebesvær
  • Behov for oksygentilskudd i hvile, aktivitet og ved flyreiser

Hvordan søker jeg?

For å få plass hos LHL-klinikkene Glittre må det sendes inn en søknad fra fastlege, privatpraktiserende spesialist eller sykehuslege.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen.

Kan pårørende være med?

Pårørende er velkommen til å være med på hele eller deler av oppholdet etter avtale og behov. Det koster 500 kroner per døgn for kost og losji.

Å leve med en kronisk lungesykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Derfor tilbyr vi kurs eller samtaler for pårørende på Lærings- og mestringssenteret vårt. Vil du vite mer om dette kan du sende e-post til ase.castilla@lhl.no eller ringe 67 05 84 95.

Mer informasjon om tilbud til pårørende finner du her.