Hopp direkte til innhold

Forsnevring av hjerteklaff – Aortastenose

Den vanligste formen for klaffefeil i hjertet. Åpningen mellom hjertet og hovedpulsåren er trangere enn normalt, og hjertet må jobbe hardere for å få normale mengder blod ut i kroppen.

Årsak

Aortastenose er den vanligste formen for klaffefeil. Da er åpningen mellom hjertet og hovedpulsåren trangere enn vanlig. Hjertet må jobbe hardere for å få normale mengder blod ut i kroppen ved hvert hjerteslag.

Medfødt feil eller kalknedslag

Trangheten (stenosen) kan skyldes kalknedslag i området rundt åpningen. Oftest oppstår dette etter 70-års alderen, og oftere hos menn enn kvinner.

Hvis kalknedslaget oppstår tidligere i livet, skyldes det ofte at åpningen dekkes av to segl eller “kopper”, i stedet for tre, som er det normale. Dette er en medfødt “feil”.

Tidligere var giktfeber en hyppig årsak til kalknedslag i aortaklaffen, men det er sjelden i dag.

Snaut 1 000 personer opereres årlig for aortastenose i Norge.

/link/094db64d2ed04b8c8b0231099a218a60.jpg

Biologisk hjerteklaff

Det finnes to slags klaffer i hjertet. Den ene typen er lokalisert på overgangen mellom for- og hjertekamrene, atrioventrikulærklaffene. Den andre typen, semilunarklaffene, er lokalisert der hovedpulsåren løper ut fra venstre hjertekammer og der lungepulsåren løper ut fra høyre hjertekammer.

Symptomer

Når åpningen mellom hjertet og livpulsåren (hovedpulsåren) blir trangere, vil du etter hvert bli mer sliten og tungpusten ved anstrengelse. Du kan også føle seg svimmel og besvime.

Legen vil høre en bilyd når han eller hun lytter på hjertet. Disse lydene skyldes at det oppstår virvler i blodstrømmen foran åpningen mot hovedpulsåren (aorta).

Noen vil også merke at hjertet støter hardere mot brystveggen ved hvert hjerteslag.

Undersøkelse

Hvis legen hører den typiske bilyden, vil du bli sendt til videre undersøkelse. En ultralydundersøkelse av hjertet er viktigst, men også belastnings-EKG blir utført.

Dersom forsnevring påvises, får du tilbud om jevnlige kontroller én til to ganger i året.

Det er viktig å unngå store fysiske anstrengelser, og du bør ikke røyke.

Behandling

Legemiddelbehandling er ofte aktuelt. Betablokkere (blodtrykksmedisin) vil dempe hjertets aktivitet og senke pulsen. Hvis operasjon vurderes, blir det tatt røntgenundersøkelse av hjertets blodårer.

Mekanisk eller biologisk hjerteklaff

Dersom legen anbefaler operasjon, blir det satt inn ny hjerteklaff. Da velges det enten en mekanisk klaff eller en biologisk klaff.

Alder vil ofte være avgjørende for valget. En mekanisk klaff er uslitelig og varer livet ut, ulempen er at man hele tiden må bruke blodfortynnende medisiner for å hindre at det oppstår blodpropp.

En biologisk klaff varer i 15–20 år, ved denne behøves det ikke blodfortynnende medisiner.

TAVI erstatter vanlig klaffeoperasjon

De siste årene har kateterbasert aortaklaff-operasjon, TAVI, blitt mer aktuelt. Med denne teknikken blir den nye hjerteklaffen montert på et kateter og ført gjennom blodåresystemet til den gamle klaffen som skal erstattes.

Den riktige posisjon av den nye klaffen blir bestemt ved hjelp av ultralyd og røntgengjennomlysning.

I Norge blir metoden så langt bare benyttet på pasienter der vanlig klaffeoperasjon er for risikofylt på grunn av pasientens helsetilstand. Erfaringen på verdensbasis kan tyde på at metoden etter hvert kan erstatte den tradisjonelle måten som eldre pasienter opereres på. 

Behandlingsresultatet er best dersom operasjon blir foretatt før du begynner å få klare symptomer på overbelastning av hjertet.

/link/6da2938f30a44facb2f4f49898a197c0.jpg

Ny hjerteklaff

En mekanisk hjerteklaff til venstre og en kunstig biologisk hjerteklaff til høyre.

Prognose

Etter operasjonen vil du ha de samme leveutsiktene som hjertefriske på samme alder.

Du vil være litt mer utsatt for å få betennelse i hjertet, endokarditt, men dette kan unngås ved å ta antibiotika i risikosituasjoner. Typiske risikosituasjoner vil være kirurgisk tannbehandling og andre inngrep som for eksempel “kikkertundersøkelser”.

Risikoen ved selve klaffeoperasjonen er liten.

Les også: Spis riktig når du bruker Marevan

Kilder

  • Forfang og Istad: Kardiologi Klinisk veileder, Gyldendals norske forlag AS, 2011, 1. utgave, 3. opplag 2012.
  • Hjerteforening (Danmark)