Hopp direkte til innhold

Medisiner ved hjerte- og karsykdom

Er du hjertesyk eller har karsykdom, er det en rekke medisiner som ofte brukes. Her finner du oversikten over de vanligste.

Vanndrivende

Vanndrivende (diuretika) medisiner som reduserer væskemengden i kroppen og dermed avlaster hjertet ved hjertesvikt.

Vanndrivende vil bidra til at hevelser (ødem), for eksempel i anklene og bena, avtar.

Diuretika kombineres ofte med andre hjertemedisiner.

Kaliumsparende vanndrivende

En annen type vanndrivende medikament er aldosteron-hemmere.

De virker vanndrivende, men i motsetning til andre diuretika, gir de ikke kaliumtap. De kalles derfor ofte kaliumsparende diuretika.

Digitalis

Digitalis ble opprinnelig laget av revebjelleplanten, og er den eldste hjertemedisinen man kjenner til.

I dag fremstilles digitalis syntetisk og brukes først og fremst for å regulere hjerterytmen ved atrieflimmer og for å styrke hjertets pumpekraft ved hjertesvikt.

Blodfortynnende medisiner

Blodfortynnende medisiner ser ut til å virke forebyggende hos både anginapasienter og hos pasienter som har hatt hjerteinfarkt. Det ser ut til at disse medisinene bedrer balansen mellom blodets levringsevne og blodets proppløsende evne.

Marevanbruk må følges opp av lege

Hvis legen gir deg resept på virkestoffet warfarin (finnes bl.a. i legemidlet Marevan), må du regne med å gå til kontroll minst hver fjerde til sjette uke.

Når du bruker Marevan skal du følge opp INR-verdiene dine ved hjelp av blodprøver.

INR (International Normalized Ratio) er et mål på blodets levringsevne. Det er viktig å merke seg at INR-verdier varierer over tid, blant annet avhengig av fysisk aktivitet og kosthold. Derfor er det helt nødvendig å kontrollere blodprøvene regelmessig.

Tidligere ble INR målt som TT (Trombotest).

De nye blodfortynnende legemidlene har like god effekt og sikkerhet som Marevan. Men det er viktig å være klar over at alle typer blodfortynnende behandling medfører risiko for blødninger.

Medisiner etter stenting

Etter ballongbehandling og plassering av stent (en indre forstøtning i blodåren), bruker man også andre typer blodfortynnende medisiner som hindrer blodplatene i å slå seg ned på det behandlede partiet i åren.

Les mer om: Hjerteinfarkt

Betablokkere

Betablokkerne roer ned hjertemuskelen og senker blodtrykket, og gjør at hjertet trenger mindre oksygen.

Medikamentet er derfor særlig nyttig når trange årer reduserer tilførselen av oksygenrikt blod til hjertemuskelen.

Kolesterolmedisiner

Kolesterolsenkende midler (statiner) blir i dag anbefalt til nesten alle som har kransåresykdom.

Det er vist at ved å senke kolesterolet blir risikoen for å få nye symptomer redusert.

Les mer om: Høyt kolesterol

Kalsiumblokkere

Disse medikamentene er også svært nyttige for mange anginapasienter.

Disse medisinene virker på strømmen av kalsium igjennom celleveggene, samtidig som de senker blodtrykket.

I tillegg kan det være nødvendig med andre medikamenter som senker blodtrykket og letter arbeidsforholdene for hjertet.

Ofte bør blodtrykket sjekkes flere ganger før du starter med blodtrykksmedisiner.

Alfa-blokkere

Alfa-blokkere reduserer blodtrykket ved at blodårene utvides.

Les mer om: Høyt blodtrykk

Følg legens råd

Det er viktig at du tar medisinene dine slik legen har sagt. Medisinene er en viktig del av behandling og forebygging av hjerte- og karsykdommer.

For at behandlingen skal lykkes, er det viktig at du bruker legemidlene dine riktig, og følger den behandlingen du har avtalt med helsepersonellet.

Riktig medisinsk legemiddelbruk kan medføre færre legemiddelrelaterte problemer, for eksempel unødige sykehusinnleggelser og sykefravær.

Les mer om