Hopp direkte til innhold

Livsstilsendringer

Å forandre livsstilen er ofte sentralt i rehabiliteringstilbudet til de som har vært gjennom en hjertesykdom eller som er hjertesyke.

Livsstilsendring er viktig fordi det kan redusere risikoen for ny eller forverret hjertesykdom. Endringer kan også bidra til at du mestrer hverdagen bedre.

Noen av temaene som blir tatt opp:

  • røykeslutt
  • trening av styrke og kondisjon
  • stressmestring
  • hjertevennlig kost


Ofte kan det være små omlegginger som skal til. Noen kan for eksempel trenge små justeringer i kostholdet eller litt ekstra inspirasjon for å komme i gang med fysisk trening. 

Andre aktiviteter ved rehabilitering

I tillegg vil andre aktiviteter og undervisning ofte inngå i hjerterehabilitering. Dette kan for eksempel være:

  • Å komme tilbake i arbeid, enten det er hel eller redusert stilling. 
  • Samtaler med ergoterapeut og sosionom etter behov.
  • Hyggelig samvær med andre i samme situasjon. Det er nyttig å dele kunnskap og erfaringer med andre som har eller har hatt hjertesykdom.