Hopp direkte til innhold

Tilbud og søknad

Det finner mange rehabiliteringstilbud i Norge. Større sykehus og institusjoner har Lærings- og mestringssenter (LMS) eller andre opptreningstilbud etter hjertesykdom.

Gode eksempler er: 

Fastlegen eller NAV-kontoret kan gi deg en fullstendig liste over institusjoner i din landsdel.

LHL tilbyr hjerterehabilitering ved flere av sine virksomheter rundt om i landet. 

Oversikt over LHL-klinikkenes rehabiliteringstilbud finner du her. 

Også andre institusjoner tilbyr rehabiliteringsopphold.

Egenandel og rehabiliteringssøknad

Rehabiliteringstilbudet, for eksempel på LHL-sykehuset Gardermoen, dekkes i sin helhet av det offentlig – det er ingen egenandel.

Legen din må søke om rehabilitering for deg. For at hun eller han skal gjøre det, må dere sammen sette opp et mål for oppholdet. Ofte vil hjelp til omlegging av livsstil være det viktigste etter hjertesykdom.

Kravet som settes til deg, er at du deltar i undervisningen og aktivitetene som settes opp for deg.

Les også: Raskere tilbake (NAV).