Hopp til innhold

Bypassoperasjon – ACB-operasjon

Behandling

En bypassoperasjon hjelpe deg hvis en åre til hjertes muskelvev er for snever eller helt tett. 

Bypass betyr forbipassering på norsk. Ved en bypassoperasjon syr legen inn én eller flere nye blodårer som fungerer som “broforbindelser” forbi trange partier i hjertets egne kransårer.

Blodet kan deretter gå fra hovedpulsåren, gjennom den nye omkjøringen, til hjertets muskelvev.

Etter at du har tatt en røntgenundersøkelse av hjertets kranspulsårer, såkalt koronar angiografi, vurderer kirurgen hvor mange årer du trenger. 

Først under selve operasjonen bestemmes det endelige antallet nye “omkjøringer”.

Hjerte- lungemaskin overtar

På sykehuset får du informasjon om operasjonen, samt forløpet etterpå, av en kirurg. 

Risikoen ved en bypassoperasjon avhenger av hjertets tilstand før operasjonen, og om du har hatt andre sykdommer, som for eksempel:

 • diabetes
 • høyt blodtrykk
 • lungesykdom
 • nyresykdom
 • nedsatt hjertepumpefunksjon

Operasjonen foretas i full narkose. Under operasjonen overtar en hjerte– lungemaskin hjertets arbeid. Maskinen tilfører blodet oksygen og pumper blodet rundt i kroppen. I noen tilfeller gjennomfører kirurgen operasjonen uten bruk av hjerte- lungemaskin, mens hjertet ditt arbeider.

De blodårene som brukes til bypass i hjertet tas ofte fra returårer, eller vener, som ligger under huden på bena.

Oftest benyttes også pulsåren arteria mammaria interna, som sitter på innsiden av brystet. Arterien kan “svinges” inn på hjertet, så blodet går i hjertemuskelen i stedet for til brystmuskelen, som kan forsynes fra mindre blodårer.

Kirurgen kan også benytte en pulsåre som hentes fra armen din.

Selve bypassoperasjonen varer normalt under én time. Men du ligger på operasjonsbordet i to til fire timer for å sikre at blødningene er stanset helt.

Komplikasjoner som kan oppstå: 

 • infeksjoner
 • blødninger
 • rytmeforstyrrelser i hjertet
 • blodpropp i hjertet eller hjernen
 • væske i hjerteposen eller i lungene
 • væske i lungene

Det vanlig å være innlagt en ukes tid etter operasjonen, men hvis det oppstår komplikasjoner, kan oppholdet bli lengre.

Etter inngrepet

Etter en bypassoperasjon kan du oppleve smerter og overfølsomhet i brystet i en periode. Det går over etter hvert, men kan vare i flere uker eller måneder.

Har du fortsatt smerter etter tre til seks måneder, bør du snakke med legen din.

Muskelsmerter etter bypass

Smerter og overfølsomhet skyldes blant annet at nervetrådene er skåret over under operasjonen. De vokser ut igjen, men det tar sin tid.

Muskelsmerter skyldes at man har en tendens til å spenne seg for å beskytte det ømme området. Smerter i ryggen kan komme av at det under operasjonen har vært et stort press på ribbena ved ryggsøylen.

Hvis du er operert gjennom brystbenet, og smerten der varer mer enn tre til seks måneder, kan det skyldes at ståltrådene som holder brystbenet sammen mens det leges, plager deg. Trådene kan fjernes ved lokalbedøvelse. Snakk eventuelt med legen din om dette.

Arr etter operasjonen

Når et operasjonssår leges, blir det naturlig rødt.

Oppsøk lege raskt hvis:

 • såret blir svært rødt eller varmt
 • såret væsker
 • hvis du får feber

Det kan ha kommet infeksjon i såret og dette skal behandles.

Arrene blir mindre synlige hvis det ikke utsettes for direkte sollys de første seks til 12 månedene. Bruk solkrem med høy faktor på sommeren! 

Rehabilitering

Alle som har vært innlagt på grunn av hjerte- og karsykdom grunnet åreforsnevring kan ha nytte av gjenopptrening eller rehabilitering.

Gjenopptrening skal starte alt mens du er innlagt. På sykehuset skal du sammen med fagfolk finne frem til hvilken hjelp du trenger.

Når du blir skrevet ut skal du ha en plan for hvordan gjenopptreningen skal foregå. Det vil som regel være en kombinasjon av rådgivning og fysisk trening som varer i to til tre måneder.

Det bør være en kombinasjon av intensiv trening og samtaler med behandlerne. Etter hvert skal fastlegen din og kommunen følge opp tiltakene så du unngår ny sykdom.

Les mer om rehabilitering her.

Prognose

Rask medisinsk behandling er en viktig faktor for å bedre prognosen både på kort og lang sikt.

De fleste som gjennomlever et ukomplisert hjerteinfarkt kan gå tilbake til sitt vanlige aktivitetsnivå i løpet av seks uker.

Prognosen er meget god. Mange vil oppleve at den første tiden etter operasjonen er preget av trøtthet og smerter fra brystbenet, men det vil gi seg i løpet av fire til seks uker, inntil brystbenet er grodd.

Du skal unngå tunge løft i denne tiden.

Se også