Hopp direkte til innhold

Drypp – TIA, transitorisk iskemisk attakk

Et drypp kommer av en blodpropp i hjernen og gir relativt plutselige symptomer som lammelse i ansiktet, armen eller i beinet. Noen får problemer med å snakke, se, holde balansen eller koordinere bevegelsene.

Årsak

Drypp eller TIA er et forbigående anfall av nedsatt blodforsyning til deler av hjernen. På folkemunne kaller vi det drypp eller hjernedrypp.

Plutselig kan du kjenne at du blir svakere eller miste følelsen i en arm, eller et ben, eller du kan få snøvlete tale. Etter noen minutter kan disse symptomene ha gått over.

Kommer av blodpropp i hjernen

Et drypp oppstår på samme måte som et hjerneslag, som skyldes en blodpropp i hjernen (et hjerneinfarkt).

Hjerneinfarkt kan skyldes både blodpropper som oppstår på stedet, eller blodpropper som fraktes til hjernen fra hjertet eller blodårer utenfor hjertet.

Risikofaktorer

Forhold som øker risikoen for blodpropp generelt vil kunne øke risikoen for drypp. 

Slike risikofaktorer er:

 • røyking
 • høyt kolesterol
 • diabetes
 • overvekt
Illustrasjon av blodpropp i hjernen.
Foto: Illustrasjon av blodpropp i hjernen.

Dette er drypp

Drypp eller TIA er et forbigående anfall av nedsatt blodforsyning til deler av hjernen.  Et drypp skyldes en blodpropp i hjernen (et hjerneinfarkt). Hjerneinfarkt kan skyldes både blodpropper som oppstår på stedet, eller blodpropper som fraktes til hjernen fra hjertet eller blodårer utenfor hjertet.

Symptomer

Ved drypp er den nedsatte blodforsyningen forbigående og vanligvis forsvinner symptomene i løpet av 30 minutter.

Symptomer på drypp er de samme som for slag:

Symptomer inntreffer plutselig og uventet med tap av en eller flere kroppsfunksjoner. I de fleste tilfeller skjer det gjennom halvsidig nedsatt kraft i arm/bein, talevansker (problemer med å snakke eller forstå enkle ord/setninger) eller som ansiktsskjevhet.

Andre symptomer på hjerneslag kan være nummenhet i en kroppshalvdel, synsforstyrrelser (for eksempel tap av sidesyn, dobbeltsyn eller blindhet på ett øye), nedsatt balanse eller koordinasjon eller plutselig innsettende, eksplosjonsaktig hodepine som fører til at man umiddelbart avbryter aktiviteten man holder på med.

Dersom du har mistanke om at du selv eller den du er sammen med har fått slag, kan den som er rammet forsøke å gjennomføre disse handlingene:

 • Snakke tydelig
 • Vise tennene
 • Løfte armene 

Er en eller flere av disse handlingene vanskelig å utføre kan det være tegn på hjerneslag. Merk at symptomene kan variere i både styrke og fremtoning.

Et drypp gir en advarsel om at du har en høy risiko for å få et større hjerneslag. Hver fjerde slagpasient kan angi et drypp i forkant av hjerneslaget. Hele 1/3 av de som opplever et drypp vil få et hjerneslag i fremtiden; fem prosent innen to døgn og 12 prosent innen en uke. Drypp krever en akutt vurdering og behandling på sykehus, også hvis symptomene blir borte.

Ring 113!

Les mer om hva du kan gjøre selv for å redusere faren for hjerneslag.

Drypp er et varsel om at neste hendelse kan være et større hjerneslag og skal derfor tas svært alvorlig. Ring 113!

Behandling

Målet med behandlingen er å korrigere feilen og hindre utviklingen av et hjerneslag.

Dette gjøres enten ved bruk av medikamenter eller ved kirurgi hvor legene renser innsiden av den forkalkede blodåren (angioplastikk).

De vanligste medikamentene er blodplatehemmere for eksempel Albyl E og lignende og antikoagulerende medikamenter, som for eksempel Marevan (virkestoff: warfarin).

Les mer om medisiner ved hjerte- og karsykdom her.

Prognose

I motsetning til det som skjer ved et hjerneslag, der hjernevevet mister blodforsyningen over et lengre tidsrom og medfører varig hjerneskade, resulterer et drypp vanligvis ikke i varig skade.

Rehabilitering ble tilrettelagt av gode kolleger

Per-Kristian Foss forteller om hjerneslaget han opplevde i 2012. Intervjuet ble vist under LHLs landsmøte i 2014.

Se filmen her Se filmen her

Forebygging

Mange av risikofaktorene ved drypp kan påvirkes av livsstilen. Den beste måten å forebygge drypp eller hjerneslag på, er å kjenne til de viktigste risikofaktorene og leve sunt i forhold til disse: 

 • unngå røyking
 • spis sunt
 • begrens mengden alkohol
 • vær i fysisk aktivitet

Dersom du har høyt blodtrykk, er det viktig å følge opp eventuell behandling igangsatt av lege.

Mistenker du at du har fått et drypp, er det veldig viktig at du umiddelbart kontakter lege. 

Mye alkohol øker risiko for hjerte- og karsykdom

Et høyt, daglig alkoholinntak øker risikoen for hjerneslag betydelig. Det gir også betydelig økt risiko for høyt blodtrykk, som er en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. Et moderat inntak kan også øke risikoen for...