Hopp direkte til innhold

Har du symptomer på Covid-19, eller andre sykdomstegn, skal du ikke møte opp. Ta kontakt for å avtale ny time.

Viktig melding
Foto: Shutterstock

Videokonsultasjon Allergiutredning

Vi går nå inn i allergisesongen, og mange vil kunne oppleve luftveissymptomer som følge av dette. Mange kan også oppleve eller forveksle allergisymptomer med koronasymptomer. Det kan være vanskelig å skille disse symptomene fra luftveisinfeksjon. Det kan derfor være spesielt nyttig å få legekonsultasjon rundt dette.

Videkonsultasjoner

På grunn av koronasitasjonen i landet vil allergikere i år bli fulgt opp av legespesialistene i LHL ved hjelp av videkonsultasjoner. Vi har for alvor tatt dette i bruk på KAL-klinikken Oslo, og ser at dette fungerer bra.

LHL-lege Olav Kåre Refvem er ekspert på lungesykdommer og astma og tilbyr helsefaglig videokonsultasjon til allergikere, om hvordan de skal forholde seg til pollen og andre allergiske symptomer og reaksjoner.

Behandling og medisinering

Behandling av pollenallergi består vanligvis av allergitabletter/mikstur, øyedråper, nesespray og astmamedisiner. Alle trenger ikke hele behandlingsregimet, derfor er det viktig å ha en god dialog med lege. 

Medisiner mot pollenallergi virker forebyggende, og det er viktig å komme i gang med både tabletter eller mikstur og kortisonholdig nesespray minst én uke før spredning. Øyendråper benyttes når symptomene oppstår. Ofte er det plager fra øynene som kommer først og som gir beskjed om at sesongen er i gang der du bor.

Allergimedisin virker forebyggende ved å redusere plagene og skal derfor tas regelmessig også på dager med lite eller ingen plager i den aktuelle sesongen. Da oppnår man best effekt og en bedre hverdag.

Mange med astma har også pollenallergi og opplever at de får en forverrelse av sykdommen i pollensesongen. Er du blant dem, er det viktig å være trygg på hvordan du endrer medisineringen når astmaen endrer seg.

Fakta om pollenallergi:

  • Vi antar at i overkant av 20 prosent av befolkningen har mer eller mindre alvorlig pollenallergi – ca. én million nordmenn.
  • Forekomst av allergi øker. Verdens helseorganisasjon (WHO) forventer at 50 prosent av barn og 30 prosent av befolkningen har en eller annen allergi innen 2030.

Hvordan vite om pollensesongen er i gang?

  • Lær deg selv å kjenne, for du er selv den beste fasiten. Ofte er det plager fra øynene som kommer først og som gir beskjed om at sesongen er i gang der du bor.
  • Ved å knipse på raklene kan du se om pollenkornene er modne ved at de sprer en gul sky. Modne rakler er utvidet og henger slapt ned fra kvisten. 
  • Vær oppmerksom på værforhold som har mye å si for hvordan spredningen er. Husk at tobakksrøyk, eksos, parfyme og alkohol kan forverre pollenplagene.
  • Ved nedbør og kaldt vær vil pollenspredningen stoppe opp, men kommer varmen tilbake vil spredningen ta seg opp.
  • Minimalt skydekke gir mer spredning.
  • Høy luftfuktighet hemmer spredningen.
  • Vind og spesielt kastevind gir mer spredning.
  • Vedvarende regn renser luften for pollen.