Hopp direkte til innhold

Har du symptomer på Covid-19, eller andre sykdomstegn, skal du ikke møte opp. Ta kontakt for å avtale ny time.

Viktig melding
Lunge

Lungeutredning

Vi har erfarne lungeleger som tilbyr grundig utredning og behandling av dine lunge- og luftveisplager. De utreder og behandler astma, KOLS og andre luftveisplager.

Offentlig avtale
Off. egenandel
375,-
Grunnutredning (privat)
3 720,-
I tillegg egen pris for enkelte tester. Ved henvisning betaler du kun offentlige takster. Gebyr for smittevern (privat) kr 50. Digital konsultasjon (privat) kr 1 270
  • Ventetid: Pga. ventelister må det påregnes noe lengre ventetid enn vanlig. Du trenger ikke henvisning for time. Våre leger kan henvise deg videre til sykehus ved behov.

Vi har toppmoderne utstyr og du får en detaljert og trygg oppfølging tilpasset dine problemer.

Symptomer

Symptomer på lunge- og luftveissykdommer:

  • Tung pust ved anstrengelser.
  • Tung pust i hvile eller om natten.
  • Piping og tetthet i brystet.
  • Hoste med slim over tid.
  • Tørrhoste over tid.
  • Reaksjon på sterke lukter, røyk og parfyme.
  • Reaksjon på kulde eller fuktig vær.

Kort beskrivelse

Ved første konsultasjon utføres en rekke pustetester for å kartlegge din lungefunksjon. Resultatene fra testene gir legen mulighet til riktig diagnostisering og behandling av plagene dine.

Om videre utredning er nødvendig vil det bli satt opp videre testing. Hvis du bruker medisiner, ta med disse til første konsultasjon. Hvis du har tatt røntgen av brystkassen, ta med dette.

Behandlingsdetaljer

Disse testene kan gjøres ved en utredning:

Måling av nitrogenoksid (FENO): måler en eventuell inflammasjon i luftveiene som kan være en indikasjon på ubehandlet astma.

Spirometri: enkel pusteundersøkelse for kartlegging av lungefunksjon. Lungevolum: ved hjelp av en helkroppspletysmografiboks kartlegger vi lungevolum som kan være til hjelp i diagnostisering av redusert lungefunksjon.

Diffusjonskapasitet: måler utveksling av gass fra lungene over i blodet. Brukes for eksempel til å gradere emfysem.

Allergitest: vi utfører allergitest mot hest, hund, katt, kanin, bjørk, timotei (gress), burot, muggsopp, midd og latex. Dette gjøres med en prikktest. Denne utføres ved at allergenet prikkes inn i det øverste hudlaget med en lansett. Det leses av etter 10 minutter.

Anstrengelsestest på tredemølle: undersøker mulig anstrengelsesutløst astma. Vi ønsker å provosere luftveiene ved hjelp av løp på tredemølle, det blåses spirometri før og etter løpingen.

Provokasjonstest med metakolin: måler grad av irritabilitet i luftveien. Foregår ved å blåse spirometri og puste inn et provoserende stoff kalt metakolin annenhver gang.

Provokasjonstest med kulde: undersøker hvordan luftveiene reagerer på anstrengelse i kulde. Vi provoserer luftveiene ved at du puster inn kald luft under løping på tredemølle. Det blåses spirometri før og etter løpingen.

Våre spesialister

Olav Kåre Refvem

Olav Kåre Refvem

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer
LHL-sykehuset Gardermoen

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer fra 1982.

Arbeidet ved LHL-klinikkene Glittre siden 1994, nå LHL-sykehuset Gardermoen.

Bred lungemedisinsk og indremedisinsk erfaring, og bred erfaring med respirasjonsfysiologisk utredning.

Leder av Kolsrådet siden 2007.

Syed Nadeem Hussain

Syed Nadeem Hussain

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer
KAL klinikken Oslo

Utdannet ved University of the Punjab, Lahore, Pakistan i 1989. Spesialisert i indremedisin i 2004 og lungesykdommer i 2005.

Har jobbet som lege på ulike steder i Norge siden 1994. Jobber som leder for lungeseksjon på Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Erfaring med å behandle alle typer lungesykdommer.

Lungespesialister med driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Sjur Humerfelt

Sjur Humerfelt

Dr.med. spesialist i indremedisin og lungesykdommer.
KAL Offentlig

Spesialist i indremedisin i 1989 og lungesykdommer i 1990. Dr.med. fra Universitetet i Bergen 1998.

Tidligere overlege på Lungeavdelingen på Haukeland sykehus i 5 år og avdelingsoverlege og avdelingsleder på Lungemedisinsk avdeling på Aker sykehus i 12 år.

Har spesialkompetanse innen yrkesrelaterte lungesykdommer og obstruktive lungesykdommer (astma og KOLS).

Har driftsavtale med Helse Sør-Øst. Tar imot pasienter med henvisning.

Torbjørn Saksenvik Haugen

Torbjørn Saksenvik Haugen

Dr.med., Spesialist i indremedisin og lungesykdommer. Idrettslege NIMF.
KAL Offentlig

Ferdig med medisinstudiet (cand.med) i Innsbruck 1978. Dr.med. i 1999, Ullevål Universitetssykehus.

Spesialist i indremedisin 1989 og lungesykdommer 1992.

Bred faglig erfaring fra blant annet skadekirurgisk virksomhet på Oslo legevakt og flere år ulike røntgenavdelinger.

Spesiell interesse for og bred erfaring i idrettsmedisin, og har vært laglege for flere landslag i fotball og hopp.

Har driftsavtale med Helse Sør-Øst. Tar imot pasienter med henvisning.

Ying Wang

Dr.med spesialist i indremed og lungesykdommer
KAL Offentlig

Ferdig med medisinstudiet (cand.med.) ved Universitetet i Oslo i 1998. Dr. med. fra Universitetet i Oslo i 2013 med tema om KOLS. Spesialist i indremedisin i og lungesykdommer i 2016.

Jobbet som overlege på Lungeavdelingen på Akershus niversitetssykehus siden 2013. Har spesialkompetanse innen obstruktive lungesykdommer (astma og KOLS) og bred erfaring med utredning og behandling av dyspné (tungpust) og respirasjonssvikt.

Har driftsavtale med Helse Sør-Øst. Tar imot pasienter med henvisning.