LHL

Hopp til innhold

Brukermedvirkningskurs

torsdag 19. april kl. 12:00 - fredag 20. april kl. 13:00

Målgruppa for kurset er brukerrepresentanter fra Finnmark, Troms, Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

NB: Det vil bli arrangert en liknende samling for brukerrepresentanter fra Sør- og Østlandet høsten 2018.

Målet med dette to-dagers kurset er å skape en arena for erfaringsutveksling og faglig påfyll for brukerrepresentanter fra kommunalt og fylkeskommunalt nivå og fra spesialisthelsetjenesten.

Brukermedvirkning vil si at de som berøres av en beslutning eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud. Brukermedvirkning på kommunalt nivå
innebærer at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjenester.

Når det gjelder brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten, skal representanter for pasienter og andre brukere bli hørt i forbindelse med utarbeidelse av planer for virksomheten.

Søknad om å delta på kurset sendes til Majuri Nanthakumaran på e-post: majuri.nantha@lhl.no eller mobil: 472 63 054