Hopp direkte til innhold

Kurs i klinisk kardiopulmonal belastningstesting (CPET)

  • Sted: LHL-sykehuset Gardermoen
    2067 Jessheim
  • Fra: torsdag 25.10.2018, kl. 09.30
  • Til: fredag 26.10.2018, kl. 15.00
  • Påmeldingsfrist: onsdag 17.10.2018, kl. 16.00

Målsetting 

Gi en grundig innføring i kardiopulmonal funksjonsbelastning (CPET) som undersøkelsesmetode.

Oppnå god evne til å tolke CPET (i relasjon til referanseverdier).

Oppnå forståelse for kalibrering og feilkilder ved undersøkelsene.

Oppnå at kursdeltakeren evner å implementere CPET inn i utredning, relatere resultater til kliniske funn, og å ta konsekvens av funn (leger).

Kurset er basert på undervisning, praktiske demonstrasjoner, veiledning og kasuistikker.

Målgruppe

Helsefaglig personell; leger, bioingeniører, sykepleiere og fysioterapeuter, idrettspedagoger.

Praktisk informasjon

  • Godkjenning: Legeforeningen
  • Maks antall: 25 personer
  • Pris: kr 3 900,–

Opphold/kost: Ved behov for overnatting, ta kontakt med resepsjonen, LHL-sykehuset Gardermoen på telefon: 67 02 30 00

Ved avmelding etter påmeldingsfrist vil kurset bli fakturert i sin helhet. 

Påmelding kurs i klinisk kardiopulmonal belastningstesting (CPET)

Fyll ut og send inn skjema for søknad om deltagelse på kurs.