LHL

Hopp til innhold

Grunnkurs i likemannsarbeid

torsdag 19. april kl. 12:00 - fredag 20. april kl. 13:00

Mål og innhold

LHL trenger dyktige og motiverte likemenn og likemannsansvarlige. Grunnkurs i likemannsarbeid gir innføring i hva likemannsarbeid er, hva likemannens rolle består i, "den gode samtalen" og hvordan lokallaget kan komme i gang med likemannsaktiviteter.

Hva er en likemann?

En likemann er en som selv er hjerte- eller lungesyke, slagrammet, astmatiker eller er pårørende. Likemannen har taushetsplikt, og skal bruke sin erfaring med sykdom til å gi støtte til andre i en liknende situasjon. Likemannen må ha lagt den første tiden med sykdom bak seg. LHLs likemannstilbud er et supplement til den omsorg og hjelp den enkelte får fra familie, venner og hjelpeapparatet.

Hvem kan delta?

Kurset retter seg mot nyvalgte likemannsansvarlige i lokallagene og de som ønsker å bli nye likemenn. LHL dekker reise- og oppholdsutgifter for inntil to deltakere per lag.

 

Send søknad om å delta til Per Buvik, per.buvik@lhl.no eller mobil: 901 00 012