Hopp direkte til innhold

Seminar: Fremtidens hjerterehabilitering

Her er programmet for hjerterehabiliteringsseminaret "Fremtidens hjerterehabilitering" som arrangeres fredag 20. september 2019 ved LHL-sykehuset Gardermoen.

8.00

Registrering og mingling 

9.00 

Velkommen

Del 1: Fremtidens hjertepasienter - hvem er de?

9.10

Overvekt og diabetes - behov for mer forebygging? 
Charlotte Björk Ingul, overlege PhD

9.30

"Inaktivitet - den nye røyken?"
Inger-Lise Aamot Aksetøy, fysioterapeut PhD, leder for Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

9.50

Den digitale pasienten
Hvordan veilede pasienter i å finne trygg informasjon og hvordan møte de kunnskapsrike pasientene?
Inger Anette Finrud, medisinskfaglig ansvarlig for Helsenorge

10.10

Hjertepasienten i kommunen
Erfaringer fra hjerterehabilitering i kommunal regi. 
Aina Janson, fysioterapeut, Oppegård kommune

10.30

Pause 

Del 2: Sekundærforebygging til alle - hvorfor og hvordan?

11.00

Oppfølging av hjertepasienter i Norge – er den bra nok?
John Munkhaugen, overlege Drammen sykehus og prosjektleder NORCOR

11.30

Hjerterehabilitering i Danmark; organisering og kvalitetssikring.
Lars Tang, fysioterapeut og postdoc REHPA

12.00

Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt i Sverige.
Lena Skytt, sykepleier Nyköpings Lasarett

12.30

Lunsj

Del 3: "One size doesn't fit all - at all"

13.30

Angst og depresjon – komorbiditet eller  følgetilstand?
Hjerterehabilitering og psykisk helse.
Siv Olsen, sykepleier og stipendiat.

13.50

Hvilke hjertepasienter skal ikke trene hardt?
Øyvind Haugen Lie, MD, PhD, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

14.10

Forstår pasienten det vi sier?
En innføring i health literacy (helsekompetanse).
Kjell Sverre Pettersen, Professor OsloMet

14.30

Pause

14.45

Skreddersøm - er det fremtidens hjerterehabilitering? 
Individuelt tilpasset hjerterehabilitering. 
Kari Peersen, fysioterapeut PhD, Sykehuset i Vestfold

15.10

Alternative delivery models in cardiac rehabilitation – patient preference,  adherence and effect.
Lars Tang, fysioterapeut og postdoc REHPA

16.00

Vel hjem!

 

meld deg på seminaret

Last ned invitasjon med program her (pdf).