LHL

Hopp til innhold

Lokalt arbeid

mandag 07. mai kl. 15:00 - onsdag 09. mai kl. 13:00

Kurset er primært et tilbud til tillitsvalgte og frivillige medarbeidere fra lokallagene i Akershus og Hedmark. Det er en fordel om flere fra hvert styre kan delta.

Hvordan kan vi fornye lagets aktiviteter slik at de passer alle målgrupper? Hvordan kan aktivitetene organiseres slik at ansvaret kan fordeles på flere enn de som sitter i styret? Og ikke minst: hvordan markedsfører vi aktivitetene slik at flest mulig blir klar over hvilke tilbud laget har? Disse spørsmålene er sentrale på dette kurset.

 

 

Søknad om å delta på kurset sendes til Ragnhild Rørvik på e-post ragnhild.rorvik@lhl.no eller mobil: 936 22 361