Hopp direkte til innhold

Pårørendekurs

 • Sted: Clarion Hotel Air
  Utsolaarmen 16, 4055 Stavanger
 • Fra: torsdag 12.04.2018, kl. 11.00
 • Til: fredag 13.04.2018, kl. 15.00
 • Påmeldingsfrist: torsdag 01.03.2018, kl. 00.00

Kurset er et tilbud til alle pårørende, enten du er ektefelle, barn eller har annen tilknytning til den slagrammede. Kurset er landsdekkende, og LHL dekker reise og opphold for deg, men du betaler en egenandel på kurset. Økt kunnskap om hjerneslag og om å være pårørende gir økt mestring i hverdagen. Det settes av tid til erfaringsutveksling og gruppesamlinger.

Kurset holdes på Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16 ved Stavanger. Hotellet ligger i gangavstand fra flyplassen.

Aktuelle tema på kurset:

 • Å være pårørende, min rolle – som ektefelle, barn eller annen nær familie
 • Å ta vare på seg selv som pårørende
 • Kunnskap om hjernen og hjernens funksjon – hvilke konsekvenser kan oppstå etter en skade?
 • Familieliv og samliv – hvordan leve sammen etter at ektefellen har fått slag? Gode råd fra en pårørende
 • Sorg – den kroniske sorgen hos den slagrammede og hos pårørende
 • Kommunikasjon, hvordan få det til når noen har fått et hjerneslag? Hva påvirker kommunikasjonen?
 • Rettigheter – for den slagrammede og for den pårørende
 • Erfaringsutveksling

Har du spørsmål, ta kontakt med Marita Lysstad Bjerke på mobil 401 07 987, eller på mail: marita.lysstad.bjerke@lhl.no.

Søknad om å delta på kurset sendes på mail til marita.lysstad.bjerke@lhl.no snarest, og innen 1. mars. Husk å oppgi navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og spesielle hensyn om plass innvilges. Opptak med tilbakemelding skjer etter at påmeldingsfristen er utgått.