LHL

Hopp til innhold

Styret i arbeid

fredag 09. februar kl. 15:00 - søndag 11. februar kl. 13:00

Kurset retter seg spesielt mot lokallag i Buskerud og Vestfold.

Kurset har fokus på organisering av styret og arbeidsoppgaver styret bør være gode på. Dette gjelder blant annet elektroniske rutiner som bruk av lagets e-post, utsending av SMS, publisering på LHLs kalender og aktiv bruk av medlemslistene. Men kurset tar også opp andre tema som for eksempel team-arbeid og intern kommunikasjon i styret. Bedre utnyttelse og bruk av frivillige medarbeidere er også et viktig tema i forbindelse med styrets arbeid. 

Ser du behov for å "modernisere" laget og har vilje til å prøve nye måter å drifte laget på, kan dette være et kurs for deg. Målgruppa for kurset er tillitsvalgte og frivillige medarbeidere. Det er en fordel om så mange som mulig fra styret deltar.

 

Send søknad om å delta på kurset til Ragnhild Rørvik på e-post: ragnhild.rorvik@lhl.no eller mobil: 936 22 361