Hopp direkte til innhold
Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022

LHL feirer frivillighetens år!

LHL har valgt ut organisasjonens stiftelsesdato 14. oktober for å markere Frivillighetens år 2022. Dette er en feiring av Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

Tusen takk til alle våre tillitsvalgte og frivillige som jobber og gjør en ekstra innsats for sine medmennesker.

I LHL han mange titusen personer stilt opp som frivillige og tillitsvalgte gjennom organisasjonens snart 79 år. Små og store oppgaver har vært løst til beste for alle. Slik har organisasjonen satt varige spor etter seg i samfunnet og i livene til utrolig mange mennesker. Alle fortjener en stor takk, og en markering.

Frode Jahren, generalsekretær LHL

LHL oppfordrer derfor alle lokallag til å være med og markere Frivillighetens år, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner og andre lokale samarbeidsparter.

Vår dag-arrangementer
Lokallag og foreninger kan søke om opptil 25 000 kr til lokale arrangementer som skjer på sentralorganisasjonen sin VÅR DAG. https://frivillighetensar.no/vardag

Frivillighetens år 2022 skal feires av frivillige, medlemmer, organisasjoner, kommuner, næringsliv og alle andre, både nasjonalt og lokalt. Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding.

 

Se også https://frivillighetensar.no