Hopp direkte til innhold

Kjenn din astma
– få en bedre hverdag

4 av 10 voksne har for dårlig kontroll på sin astma. Ta testen i dag.

Ta astma-kontrolltesten

En enkel test som hjelper deg å vurdere hvor god kontroll du har på din astma. Testen består av fem enkle spørsmål og tar bare 30 sekunder å besvare. 

Ta testen her Ta testen her

Svekket livskvalitet

LHL har gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse blant personer i alderen 18+ som har astma.  

– Undersøkelsen viser at 4 av 10 har for dårlig kontroll på sin astma. De opplever tungpustethet, dårlig søvn, for høyt forbruk av anfallmedisin og at astmaen hindrer dem i hverdagen. Sykdommen svekker livskvaliteten unødig som følge av for dårlig behandling, sier generalsekretær Helle Grøttum i LHL Astma og allergi.

Å bli kjent med egen astma kan gjøre det lettere å få god kontroll på sykdommen.

– I tillegg til medisiner, er det viktig at du lærer å kjenne hvordan sykdommen arter seg for deg, slik at du vet hva som forverrer astmaen. God kontroll, riktig inhalasjonsteknikk og medisinbruk påvirker din hverdag. Er du usikker på teknikken, be om å få inhalasjonsopplæring hos din fastlege eller veiledning i apotek, råder generalsekretær Helle Grøttum i LHL Astma og allergi.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å lese mer om undersøkelsen og andre relevante artikler!

Hovedfunn fra undersøkelsen

For mye bruk av anfallsmedisin. Undersøkelsen viser at 1 av 4 har tatt anfallsmedisinen to eller flere ganger om dagen de siste fire ukene.
– Det er for mye og tyder på at astmaen er for dårlig behandlet. Astma kan behandles, men ikke kureres. Sykdommen er individuell og vil forandre seg gjennom livet, derfor er det svært viktig å få tilpasset medisinsk behandling, anbefaler Grøttum.

Hver fjerde person under 30 blir hindret av astma i hverdagen. I underkant av hver fjerde person mellom 18 til 30 år sier at astma hindrer dem i å delta på hverdagsaktiviteter.
– Det er ingen grunn til at astmatikere skal oppleve dårligere livskvalitet. De skal kunne forvente en presis og tilpasset behandling av sin astma, påpeker Grøttum.

8 av 10 opplever å være tungpustet.
Når en opplever å være tungpustet én eller flere ganger i uken i løpet av de siste fire ukene, er det tegn på at man ikke behandler sykdommen riktig. Dette påvirker livskvaliteten negativt, sier Grøttum.

Nøkkeltall fra LHLs astma-undersøkelse

  • 4 av 10 astmatikere har for dårlig kontroll over sin astma
    4 av 10 astmatikere har for dårlig kontroll over sin astma
  • 8 av 10 har opplevd å være tungpustet en eller flere ganger i uken i løpet av de siste fire ukene
    8 av 10 har opplevd å være tungpustet en eller flere ganger i uken i løpet av de siste fire ukene
  • 1 av 4 har tatt anfallsmedisinen minst to eller flere ganger om dagen de siste fire ukene
    1 av 4 har tatt anfallsmedisinen minst to eller flere ganger om dagen de siste fire ukene

Snakk med oss

Har du tatt testen og har behov for å snakke med noen?
Snakk med en av våre erfarne sykepleiere på rådgivingstelefonen. Vi hjelper deg å finne ut hvordan du kan få en bedre hverdag med astma.

Rådgivningstelefonen: 67 023 023

Åpen hverdager, kl. 09.00 - 15.00.

Meld deg inn i LHL

Bli medlem i LHL og få råd og hjelp til å leve best mulig med astma.

Som medlem kan du kontakte en av våre erfarne sykepleiere og få rådgivning på rådgivingstelefonen, delta på treningsgrupper, kurs, møter og temakvelder arrangert av våre 250 lokallag. Du får gode medlemsfordeler med tilbud på forsikring, apotektjenester, hotellopphold og helsekort. Du kan også bruke vår likemannstjeneste og snakke med andre som er i samme situasjon som deg.

Hovedmedlem kr 350/år

Husstandsmedlem: kr 200/år
(må ha samme adresse som hovedmedlemmet).

Bli medlem

Støttet av

Logo Astra Zeneca       Logo GSK