Hopp direkte til innhold

Sjekk din astmakontroll

Astma-kontrolltest er en enkel test som kan hjelpe deg å vurdere hvor god kontroll du har på din astma. Den er utviklet av legemiddelfirmaet GSK (GlaxoSmithKline) sammen med medisinske eksperter innen astma, og vitenskapelig testet på hundrevis av astmatikere.

Svar så oppriktig som mulig og sjekk hvor god kontroll du har på din astma

Spørsmål 1:

I løpet av de siste ukene, hvor stor del av tiden har astmaen hindret deg i å gjøre så mye som vanlig på jobben, på skolen eller hjemme?

Spørsmål 2:

I løpet av de siste fire ukene, hvor ofte har du vært tungpustet?

Spørsmål 3:

I løpet av de siste fire ukene, hvor ofte gjorde astmasymptomene dine (piping, hosting, tungpusthet, tetthet eller smerter i brystet) at du våknet om natten, eller tidligere enn vanlig om morgenen?

Spørsmål 4:

I løpet av de siste fire ukene, hvor ofte har du brukt anfallsmedisin eller forstøverapparat (slik som Airomir®, Bricanyl® , Buventol®, eller Ventoline)?

Spørsmål 5:

Hvordan vil du vurdere din egen kontroll over astmasymptomene i løpet av de siste fire ukene?