LHL

Hopp til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Utredning, behandling og rehabilitering

LHL-klinikkene driver flere medisinske klinikker og behandlingsinstitusjoner.

Se våre tilbud

Fedme og overvekt

Er du overvektig eller pårørende til noen som er det? Her finner du BMI-kalkulator, inspirasjon til livsstilsendring, fakta om fedme og slankeoperasjoner.

Våre pasienttilbud

Hjertekirurgi, lungeutredning og rehabilitering av hjerte-, lunge- og kreftsykdommer og sykelig overvekt.

LHL-klinikkene i Bergen, Nærland, Røros, Skibotn og Trondheim
Spesialiserte helsetjenester innen forebygging, utredning, behandling og rehabilitering.

LHL-klinikkene Feiring
Spesialsykehus for hjertesyke.

LHL-klinikkene Glittre
Spesialsykehus for lungesyke.

LHL-sykehuset Gardermoen
Framtidens sykehus på Gardermoen - åpner 21. februar 2018.

LHL-sykehuset Vestfold
Legespesialistsenter og røntgeninstitutt.

Nimi
Idrettsmedisin, muskel- og skjelettplager.

KAL klinikken
Legespesialistsenter.

Vertikal helse
Helserådgivning, -formidling og -forsikring.

Krokeide videregående skole
Yrkesrettet utdanning for voksne med fysiske og psykiske funksjonsutfordringer.

LHL Internasjonal
LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse.

LHL Hjerneslag
For slagrammede og pårørende.

LHL Astma og allergi
For deg med astma, allergi eller eksem.

Rådgivning
Et tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre.

Kolslinjen
Svartjeneste for deg som har spørsmål om kols og lungesykdommer.