Hopp til innhold


Forebyggende forskningsprosjekt – i sluttfasen

Hjerte- og karsykdom er den vanligste dødsårsak for kvinner og menn i Norge. For de som rammes, forårsaker hjerte- og karsykdom betydelig tap av livskvalitet. De fleste av årsakene til hjerte- og karsykdom skyldes faktorer ved livsstilen vår som vi kan påvirke selv; røyk, høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, stress, forhøyede fettnivåer i blodet, for lite frukt og grønt og mangel på regelmessig fysisk aktivitet. 

Ettersom prosjektet er i sluttfasen inkluderes dessverre ikke flere deltakere. De sist inkluderte deltakerne deltok på livsstilkurs i januar 2016. For tiden brukes tiden på oppfølging og sluttføring av deltakere som er i avslutningsfase av prosjektet.

Hjerteløftet er et prosjekt fra LHL-klinikkene Feiring støttet av Helse og omsorgsdepartementet. Les mer om prosjektet her.

Målet med prosjektet er å finne ut om det å ta tak i risikofaktorer på et tidlig stadium kan redusere faren for å utvikle sykdom i fremtiden. 

Vi er nå i ferd med å hente inn tre-års data. Alle deltakere får brev fra oss når tiden for treårsoppfølging er inne. Henvisende lege får også et brev om hvilke opplysninger vi trenger.

Her kan du laste ned spørreskjema.

Vi bør øke inntaket av omega 3-fettsyrer

Vi bør øke inntaket av omega 3-fettsyrer

Det har vært mye snakk om forholdet mellom omega-3 og -6 fettsyrer. Mange mener at vi i dag får i oss for mye omega-6 i forhold til omega-3, og at det kan være en av årsakene til mange av dagens sykdommer. Er dette tilfelle?
Ja, du bør spise fisk

Ja, du bør spise fisk

Helseeffektene ved å spise fisk, fet fisk, oppdrettsfisk og sjømat generelt er vesentlig større enn sannsynligheten for å få i seg for mye skadelige stoffer.

Følg oss på Facebook

Har du fullført tre år i Hjerteløftet?

Her finner du skjemaet med opplysningene vi trenger etter tre år. For mer informasjon, ring: 489 52 433.

Last ned skjema.

Slik kommer du i gang med trening

Slik kommer du i gang med trening

Dersom du har lite erfaring med trening og ønsker å komme i form, kan det være lurt å tenke litt over hva det er du ønsker å oppnå, hva det innebærer og hvorfor det er viktig for deg.