LHL

Hopp til innhold

Foto: Christopher Olssøn

Forskning og innovasjon

Ny kunnskap fra forskning kan gi grunnlag for nye tilbud innen utredning, behandling og rehabilitering. På den måten kan forsknings- og innovasjonsprosjektene bidra til å gi personer med kroniske sykdommer et nytt liv med aktiv deltagelse i samfunnet.