LHL

Hopp til innhold

Foto: Christopher Olssøn

LHL-klinikkene Glittre

Spesialsykehus for pasienter med lungesykdommer.

Vi tilbyr

Lungeutredning
Avansert utredning av lungesykdommer og avklaring av diagnose og videre behandling.

Lungerehabilitering
Lungerehabilitering med behandlingstilbud for deg som har kronisk lungesykdom.

Arbeidsrettet lungerehabilitering
Rehabilitering som hjelper deg å mestre sykdommen slik at du fortsatt kan delta i arbeidslivet.

Andre tilbud
Vi har også tilbud før og etter lungetransplantasjon, tilbud til yngre lungesyke, tidlig rehabilitering, langtkommet lungesykdom, kreftrehabilitering og sarkoidose.

Søk plass

Kolslinjen er en landsdekkende informasjonstelefon for pasienter, pårørende og andre. Når du ringer Kolslinjen får du snakke med kvalifiserte sykepleiere som har lang erfaring i å jobbe med lungesyke og gi veiledning på telefon. Samtalen er taushetsbelagt.

Telefon: 800 89 333

Åpningstider: mandag til fredag: kl. 12.00–15.00

Du kan også stille spørsmål anonymt på Kolslinjens nettside.

Spør kolslinjen

/link/666e27092ce44f5fb9158118a8cc0d99.aspx

Hvorfor velge LHL-klinikkene Glittre?

LHL-klinikkene Glittre er et landsdekkende spesialsykehus for utredning og behandling av lungesykdom, og Norges største og ledende klinikk for lungerehabilitering. På Glittre tar vi hvert år imot rundt 1 300 pasienter for utredning, behandling og rehabilitering i forbindelse med lungesykdom.