Hopp til innhold


Grunnkurs i lungesykdommer for hovedspesialiteten indremedisin

mandag 20. november kl. 09:30 - fredag 24. november kl. 15:00

Kurs nr.: O-31267 ved Universitetet i Oslo/Glittreklinikken. Grunnkurs i lungesykdommer for hovedspesialiteten indremedisin

Spesialitetskomitèens godkjenninger: Lungesykdommer, Valgfrie kurs: 32t, Revmatologi, Valgfrie kurs: 32t, Indremedisin, Obligatoriske kurs: 32t, Allmennmedisin, Emnekurs 32t

Gjelder emne: Lungesykdommer

Målgruppe: Leger under utdanning i spesialiteten indremedisin.

Læringsmål: Gi en oversikt av diagnostikk, behandling og forebygging av lungesykdommer.

Innhold: Forelesninger og seminarer omkring røykestopp, klinisk lungeundersøkelse, obstruktive lungesykdommer (bronkial astma og kronisk obstruktiv lungesykdom), yrkesrelaterte lungesykdommer, lungekreft, tuberkulose, nedre luftveisinfeksjoner, pleurasykdommer, respirasjonssvikt, sarcoidose og andre interstitielle lungesykdommer.

Dessuten vil det bli demonstrasjoner/gruppearbeid: Røntgenbilder av thorax; ulike lungefunksjonstester og LTOT i praksis, kasuistikker med blodgassanalyser og spirometri, samt akutt behandling med NIV ved respirasjonssvikt på avansert simulatorutstyr.

Foreløpig program for grunnkurs lungesykdommer

Kurssted: LHL-klinikkene Glittre, 1485 Hakadal.
Glittreklinikken ligger ca. 30 km nord for Oslo sentrum, det går rutebuss fra bussterminalen i Oslo til hovedinngangen på sykehuset. Kursets start og slutt tilpasses bussavganger.

Kurskomite

  • Seksjonsoverlege Dr.med. Morten Nissen Melsom (kursleder), LHL-klinikkene Glittre.
  • Lungelege Dr.med. Sjur Humerfelt, KAL.
  • Overlege, Christian Gartmann, LHL-klinikkene Glittre.
  • Overlege, Senterleder Espen Rostrup Nakstad, Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, OUS-Ullevål.
  • Overlege, 1.amanuensis Dr.med. Are Martin Holm, Lungeavdelingen, OUS-Rikshospitalet.

Antall deltagere: Maksimalt 65 deltakere. Leger i spesialisering til Indremedisin prioriteres - de med kortest tid igjen til ferdig spesialitet først.

Antall kurstimer: 32

Kursavgift: Kr. 7 000,- (ikke-leger kr. 14 000,-). Tillegg for kompendier, lunsj og pauseservering – separat faktura (ca. kr 1 200,-). Presentasjoner vil være tilgjengelige for kursdeltakerne kun i kompendiene, ikke elektronisk.

Påmelding

Det vil bli sendt ut mail med tilbud om plass etter at påmeldingsfristen er gått ut. De med kortest tid igjen til ferdig spesialist vil bli prioritert, og vil få tilbud om plass først. Påmelding er bindende dersom deltakeren ikke har meldt deg av innen 2 uker fra mottatt mail med tilbud om plass, kursavgiften vil da i sin helhet bli fakturert.

Påmeldingsfrist 20. september 2017.

Avmeldingsfrist 5. november 2017. For avmelding send e-post til elin.vinje@kursorg.no.

For mer informasjon, kontakt:

Morten Nissen Melsom (kursleder), LHL-klinikkene Glittre, tlf. 67 05 82 69, morten.melsom@lhl.no.

Kurssekretær: Elin Vinje, tlf. 952 84 251, elin.vinje@kursorg.no