Hopp til innhold

Foto: Christopher Olssøn

Om LHL-klinikkene

LHL-klinikkene driver flere medisinske klinikker og behandlingsinstitusjoner. Målgruppen er i hovedsak hjerte- og lungesyke.

LHL-klinikkene eies av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og drives etter en ideell modell der eier ikke tar utbytte. Selskapet har ca. 550 ansatte og årlig omsetning er rundt 660 millioner kroner. Hvert år benytter mer enn 8 000 personer seg av klinikkenes forskjellige tjenester. LHL-klinikkene tilbyr blant annet utredning av hjerte- og lungesykdom, hjerte- og karoperasjoner, rehabilitering ved hjerte-, lunge- eller kreftsykdom og livsstilsendring ved sykelig overvekt.

Ressurssenter for hjerterehabilitering

Ressurssenteret bidrar med kvalitetsutvikling innenfor faget hjerterehabilitering og er en støttespiller for alle som jobber med hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst.

Les mer om ressurssenteret.

/link/d474ec4acf894f779c523dfd656f875f.jpg

Kolslinjen – en svartjeneste for deg som har spørsmål om kols og andre lungesykdommer

Ring Kolslinjen på telefon 800 89 333 eller still ditt spørsmål anonymt på kolslinjen.no.

Mandag - fredag kl. 12-15

 

Spør kolslinjen