Hopp til innhold

Foto: Christopher Olssøn

Om LHL-klinikkene

LHL-klinikkene driver flere medisinske klinikker og behandlingsinstitusjoner. Målgruppen er i hovedsak hjerte- og lungesyke.

LHL-klinikkene eies av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og drives etter en ideell modell der eier ikke tar utbytte. Selskapet har ca. 550 ansatte og årlig omsetning er rundt 660 millioner kroner. Hvert år benytter mer enn 8 000 personer seg av klinikkenes forskjellige tjenester. LHL-klinikkene tilbyr blant annet utredning av hjerte- og lungesykdom, hjerte- og karoperasjoner, rehabilitering ved hjerte-, lunge- eller kreftsykdom og livsstilsendring ved sykelig overvekt.

LHL-klinikkenes hovedkontor i Oslo

Besøksadresse:
Storgt. 33 A, 6. etg.
0028 Oslo
Telefon: 22 79 91 00
Fax: 22 22 38 33
Org.nr: 940 190 738
Postadresse:
Postboks 8766, Youngstorget
0028 Oslo
 

 

Leverandører

LHL og LHL-klinikkene er avhengig av gode leverandører til daglig drift og til utviklingsprosjekter. Registrer din virksomhet her.