LHL

Hopp til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Om LHL-klinikkene

LHL-klinikkene driver flere medisinske klinikker og behandlingsinstitusjoner. Målgruppen er i hovedsak hjerte- og lungesyke.

LHL-klinikkene eies av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og drives etter en ideell modell der eier ikke tar utbytte. Selskapet har ca. 550 ansatte og årlig omsetning er rundt 660 millioner kroner. Hvert år benytter mer enn 8 000 personer seg av klinikkenes forskjellige tjenester. LHL-klinikkene tilbyr blant annet utredning av hjerte- og lungesykdom, hjerte- og karoperasjoner, rehabilitering ved hjerte-, lunge- eller kreftsykdom og livsstilsendring ved sykelig overvekt.

LHL-klinikkenes hovedkontor i Oslo

Organisasjonsnummer: 940 190 738

Adresser

Besøksadresse: Storgt. 33 A, 6. etg., 0028 Oslo

Post- og fakturaadresse: Postboks 8766, Youngstorget, 0028 Oslo