Hopp til innhold

Foto: Christopher Olssøn

Forskning og innovasjon

Oversikt over forskningsprosjekter og andre faglige prosjekter ved eller i regi av LHL-klinikkene Røros. Se også oversikt over alle prosjekter ved LHL-klinikkene.

Trening som behandling ved diastolisk hjertesvikt (TREND-HF)

Kan utholdenhetstrening bedre hjertefunksjonen ved diastolisk hjertesvikt?

Prosjektleder: Ulrik Wisløf Status: Pågår

Arbeidsrettet rehabilitering - Dag eller Døgn?

Hvem henvises fra NAV til arbeidsrettet rehabilitering på henholdsvis Dag- eller Døgntilbud?

Prosjektleder: Christina W Hilmarsen Status: Pågår

Kan kondisjonen fortelle hvor lenge man lever?

Etablering av en ikke-invasiv modell for fremtidige kardiovaskulære hendelser for hjertepasienter

Prosjektleder: Øivind Rognmo (NTNU) Status: Pågår

Gjennomførbarhet av kreftrehabilitering

Gjennomførbarhet, endringer og effekt av kreftrehabiliteringsprogrammet på LHL-klinikkene Røros.

Prosjektleder: Line Oldervoll Status: Pågår

Angst og depresjon hos kreftpasienter

Varighet: 2012 - 2015. Prosjektets tittel : Forekomst og symptombelastning av angst og depresjon ved kreft. I en pilotstudie ved LHL-klinikkene Rør...

Prosjektleder: Line Oldervoll Status: Pågår

Hvem henvises til arbeidsrettet rehabilitering?

Hva som karakteriserer dem som Nav henviser til enten dag- eller døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering?

Prosjektleder: Christina Hilmarsen Status: Pågår

Kosthold og trening under strålebehandling

Klarer man å endre livsstil under en periode med strålebehandling av hone/hals-kreft, eller bør man vente til etter at behandlingen er avsluttet?

Prosjektleder: Jon Arne Sandmæl Status: Pågår

Intervalltrening for kolspasienter

Er korte eller lange intervaller best ved gå-intervallltrening for mennesker med kols?

Prosjektleder: Line Oldervoll Status: Pågår