LHL

Hopp til innhold

Foto: Christopher Olssøn

Hjerterehabilitering

Hjerterehabilitering er et allsidig program for deg som har hatt et hjerteinfarkt, gjennomgått hjerteoperasjon eller har andre hjertesykdommer, og som ønsker hjelp til å gjenvinne bedre helse, mestre hverdagen, øke livskvalitet og livsglede.

Hva er hjerterehabilitering?

Hjerterehabiliteringen har som mål å hjelpe deg til å gjenoppta et normalt liv, og å mestre psykiske og sosiale sider ved hjertesykdommen. På sikt er målet å redusere din risiko for å få nye hjerteproblemer og å kontrollere symptomene forårsaket av tilstanden eller etter operasjonen. Hjertesunn atferd vil bli en del av livet ditt, og din totale helsetilstand vil bedre seg. 

LHL-klinikkene Røros tilbyr et opphold basert på formidling av kunnskap og gode opplevelser i et trygt miljø.

Rehabiliteringsteam

Rehabiliteringsteamet vårt er tverrfaglig og består av

 • sykepleier
 • helse- og treningsterapeut
 • fysioterapeut
 • kardiolog/lege
 • sosionom
 • ergoterapeut
 • bioingeniør
 • kokk
 • ernæringsfysiolog

Tilbudet inneholder

 • medisinsk vurdering
 • gruppebasert veiledning
 • funksjonsfremmende fysisk trening
 • samtaler om din psykososiale situasjon
 • undervisning med fokus på livsstilsendring

Under rehabiliteringen vil du være en del av en gruppe på rundt 20 personer. Det gir mulighet til å møte og utveksle erfaringer med andre som er eller har vært i samme situasjon. Du tar selv ansvar og inntar en aktiv rolle i rehabiliteringsprosessen. 

Vi tar utgangspunkt i dine egne målsettinger og følger opp disse gjennom tverrfaglig arbeid både under oppholdet og etter hjemreise. Et rehabiliteringsprogram skreddersys for den enkelte, og tilpasses den enkeltes funksjon.

Hvem kan søke?

Hjerterehabiliteringen er for deg som

Du må være selvhjulpen og i stand til å delta på variert fysisk aktivitet.

Raskere tilbake

LHL-klinikkene Røros har avtale med Helse Midt-Norge RHF om helse- og arbeidsrettede rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten. Ordningen kalles "Raskere tilbake" og har som formål å få sykmeldte personer raskere tilbake i arbeid.

Målgrupper som omfattes av dette tilbudet:

 • Personer der rehabilitering antas å kunne forebygge sykmelding.
 • Sykmeldte og personer med stønad i form av AAP (arbeidsavklaringspenger), der rehabilitering antas å kunne bringe personen raskere tilbake i arbeid.

Om kurset

Medisinsk vurdering: Når du kommer til oss går du først gjennom en fysisk test (arbeids-EKG) som viser hvordan hjertet ditt jobber under belastning. Resultatet danner utgangspunkt for nivået på treningen. Testen foregår på tredemølle, og både kardiolog/lege og testpersonell vil være til stede.

Undervisning og samtaler

Gjennom egne og andres erfaringer møter du et variert og spennende læringsmiljø. Kunnskap er viktig for at du skal kunne gjøre forandringer i livet ditt. I tillegg til å være en oppdatering og bevisstgjøring skal undervisningen danne grunnlag for gruppesamtalene.

Aktuelle tema som belyses er målsetting/endring/motivasjon, refleksjon over fysisk aktivitet og hensikten med dette, livsstils- og kostholdsveiledning, stress, psykiske reaksjoner og bruk av kognitiv metode som redskap, sykdomslære med mer. 

Fysisk aktivitet

Veiledet fysisk aktivitet: Bevegelsesglede og fysisk aktivitet er en viktig del av kurset. I treningen legger vi vekt på både utholdenhets- og styrketrening. Aktivitetene foregår i gruppe. Treningen tilpasses den enkeltes funksjonsnivå.

Hva koster det?

Opphold hos oss går under frikort II-ordningen (Frikort for helsetjenester - helsenorge.no). Det betyr at du kun betaler gjeldende egenandel, for tiden kr 138,- pr døgn.

I tillegg kommer utgifter til kursmateriell på kr 400,-

Egenandelen betales i resepsjonen i løpet av første uken av oppholdet.

Kan pårørende være med?

Pårørende er hjertelig velkommen til å delta på deler av oppholdet, men vi vil gjerne at dette avtales på forhånd. Ta kontakt med oss for bestilling og informasjon om priser.

Det kan være utfordrende å være den som står på siden og skal være støttespiller. Under oppholdet arrangerer vi derfor en dag hvor pårørende kan komme på besøk for å få innblikk i rehabiliteringen, mulighet for individuelle samtaler og møte andre i samme situasjon. Dette bidrar til økt trygghet for alle parter i møte med hverdagen hjemme.

Hvordan søker jeg?

For å få plass hos LHL-klinikkene Røros må det sendes inn en søknad fra fastlege, privatpraktiserende spesialist eller sykehuslege.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen.

Vi svarer gjerne på spørsmål! Ring oss på 72 40 95 23 eller send e-post til roros.post@lhl.no så hjelper vi deg gjerne.

Røykeslutt

Kan du tenke deg å slutte å røyke mens du er hos oss? Vi tilbyr røykesluttkurs og hjelper deg gjerne.

Les mer om tilbudet vårt her.