LHL

Hopp til innhold

Foto: Christopher Olssøn

Lungerehabilitering

Orker du mindre enn før? Blir du fortere utslitt, også i hverdagslige aktiviteter? Med lungerehabilitering får du hjelp som bidrar til at du mestrer hverdagen som kronisk lungesyk bedre.

Kronisk lungesykdom medfører ofte endringer i forhold til det livet man er vant til å leve. Mange lungesyke orker mindre og blir fortere utslitt i utførelsen av daglige aktiviteter. Flere opplever også at de ikke lenger kan utføre de samme aktivitetene som før.

Hvorfor rehabilitering?

Lungerehabiliteringen gir deg motivasjon til å starte de endringsprosessene som må til for at du skal få bedre livskvalitet. Målet er at du tar med deg de nye vanene hjem - og at de varer. Rehabiliteringen bidrar til å gi deg større trygghet og mestringsevne i forhold til egen sykdom, økt selvstendighet og bedre livskvalitet.

Hva er lungerehabilitering?

Et opphold hos oss skal gi deg noen arbeidsredskaper. Disse kan gjøre deg i stand til å opprettholde et mer aktivt og meningsfullt liv til tross for tungpusthet og redusert energinivå.

Målet er at du får økt Kunnskap og mestring, slik at gapet mellom tanke om forandring og nødvendig handling ikke blir så stort. LHL-klinikkene Røros tilbyr et opphold basert på formidling av kunnskap og gode opplevelser i et trygt miljø. Rehabiliteringsteamet vårt er tverrfaglig og består av:

 • sykepleier
 • fysioterapeut
 • sosionom
 • ergoterapeut
 • bioingeniør
 • lege
 • kokk
 • ernæringsfysiolog

Under rehabiliteringen vil du være en del av en gruppe på rundt 20 personer. Det gir mulighet til å møte og utveksle erfaringer med andre som er eller har vært i samme situasjon som deg selv. Du tar selv ansvar og inntar en aktiv rolle i rehabiliteringsprosessen.

Hvem kan søke?

Lungerehabilitering passer for deg som har

Du må være selvhjulpen og i stand til å delta på variert fysisk aktivitet.

Raskere tilbake

LHL-klinikkene Røros har avtale med Helse Midt-Norge RHF om helse- og arbeidsrettede rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten. Ordningen kalles "Raskere tilbake" og har som formål å få sykmeldte personer raskere tilbake i arbeid.

Målgrupper som omfattes av dette tilbudet:

 • Personer der rehabilitering antas å kunne forebygge sykmelding.
 • Sykmeldte og personer med stønad i form av AAP (arbeidsavklaringspenger), der rehabilitering antas å kunne bringe personen raskere tilbake i arbeid.

Om kurset

De fleste aktivitetene på kurset foregår i gruppe, men du får også individuell oppfølging av rehabiliteringsteamet vårt. Du formulerer dine egne mål for oppholdet ut fra det du trenger og ønsker å oppnå mens du er her. Eksempler på slike mål kan være

 • bedre kondisjon
 • økt kjennskap til lungesykdom
 • slutte å røyke
 • bedre pusteteknikk
 • et sunnere kosthold

Disse målene kan være et skritt på veien til å nå langsiktige mål om bedre helse, økt livskvalitet og et bedre liv slik at sykdommen blir en del av livet, og ikke selve livet.

Lungerehabilitering består av deltakelse i helsefremmende aktiviteter som

 • fysisk trening
 • bevegelsesglede
 • friluftsopplevelser
 • kroppsbevissthet
 • avspenning

I undervisningen tar vi opp flere tema, blant annet

 • kosthold
 • lungedrenasje
 • pusteteknikk
 • medisinlære
 • sykdomslære
 • infeksjonsforebygging
 • energiøkonomisering
 • trygderettigheter

Vi har også gruppesamtaler om psykososiale reaksjoner, stressmestring og hvordan du best kan rasjonalisere kreftene i hverdagen. Røykesluttkurs (url: til røykeslutt under Praktisk om oppholdet) er også en del av tilbudet.

Lungerehabiliteringen slutter ikke etter oppholdet hos oss - det er nå du skal ta i bruk redskapene du har fått! Derfor holder vi også kontakten med deg etter at du har reist hjem.

Hva koster det?

Opphold hos oss går under frikort II-ordningen (Frikort for helsetjenester - helsenorge.no). Det betyr at du kun betaler gjeldende egenandel, for tiden kr 138,- pr døgn.

I tillegg kommer utgifter til kursmateriell på kr 400,-

Egenandelen betales i resepsjonen i løpet av første uken av oppholdet.

Kan pårørende være med?

Pårørende er hjertelig velkommen til å delta på deler av oppholdet, men vi vil gjerne at dette avtales på forhånd. Ta kontakt med oss for bestilling og informasjon om priser.

Det kan være utfordrende å være den som står på siden og skal være støttespiller. Under oppholdet arrangerer vi derfor en dag hvor pårørende kan komme på besøk for å få innblikk i rehabiliteringen, mulighet for individuelle samtaler og møte andre i samme situasjon. Dette bidrar til økt trygghet for alle parter i møte med hverdagen hjemme.

Hvordan søker jeg?

For å få plass hos LHL-klinikkene Røros må det sendes inn en søknad fra fastlege, privatpraktiserende spesialist eller sykehuslege.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen.

Vi svarer gjerne på spørsmål! Ring oss på 72 40 95 23 eller send e-post til roros.post@lhl.no så hjelper vi deg gjerne.

Røykeslutt

Kan du tenke deg å slutte å røyke mens du er hos oss? Vi tilbyr røykesluttkurs og hjelper deg gjerne.

Les mer om tilbudet vårt her