LHL

Hopp til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Sykelig overvekt - livsstilsendring og FamilY

Et tilbud i samarbeid med Senter for behandling av sykelig overvekt (RSSO) og fedmepoliklinikken ved St. Olavs Hospital.

Viktig informasjon om endring fra 1. januar 2018:

Vi beklager å meddele at LHL-klinikkene Røros fra og med 01. januar 2018 ikke har avtale med Helse Midt-Norge om behandlingsplasser for sykelig overvekt.

For dere som allerede er i et behandlingsopplegg heter det fra Helse Midt-Norge: "Pasienter som er i et rehabiliteringsopplegg eller er henvist til en institusjon vil fortsatt ha et rehabiliteringstilbud selv om en annen institusjon overtar behandlingsansvaret etter at nye avtaler er inngått. Hvis tilbudet flyttes til en annen institusjon etter 1.1.2018 vil pasienten få informasjon om dette i god tid høsten 2017" .

Spørsmål vedrørende dette rettes til St. Olavs hospital avd. OBECE.

Det vil bli gitt rehabilitering som døgntilbud for pasienter med sykelig overvekt på Namdal Rehabilitering, Muritunet og Unicare ved Hysnes Fort. LHL-klinikkene Trondheim, Muritunet og Oppfølgingsenheten Frisk gir tilbud om dagrehabilitering

LHL-klinikkene Røros vil fortsatt ha fokus på god behandling av sykelig overvekt og vi ser frem til å samarbeide med LHL-klinikkene Trondheim for å utvikle et godt dagtilbud basert på vår erfaring og forskning på feltet.

Om tilbudet

Å spise mindre og å bevege seg mer er slett ikke alltid så enkelt som mange hevder. Matinntaket påvirkes av sinnsstemning og følelser. Det samme kan gjelde for lysten til å være i bevegelse.

Tilbudet om livsstilsendring har derfor overordnet fokus på refleksjon om hva som avgjør og innvirker på valgene vi tar i hverdagen. Erfaringsutveksling mellom deltakerne står sentralt.

Livsstilsendring - hva er det?

I en gruppe på 20 deltakere kan livsstilsendring ha 20 ulike betydninger. Det kan være lett å tenke at vektreduksjon er hovedmålet, men vår erfaring er at livsstilsendring også berører andre viktige områder i livet.

På samme måte som livsstilsendring har ulik betydning for den enkelte er det også ulike årsaker til overvekten. Noen er overvektige fra de er spebarn, noen blir det i tenårene, noen etter svangerskap og noen går på medisiner som gjør det lettere å legge på seg. Uansett årsak til overvekten er det mulig å gjennomføre livsstilsendring!

Sykelig overvekt - livsstilsendring for voksne

Hvem kan søke?

For å få rehabilitering må du stå på søkeliste for behandling av sykelig overvekt ved RSSO. I tillegg må du

 • være over 18 år
 • selvhjulpen og i stand til å gå to kortere turer ut hver dag
 • ha en BMI=40, eller BMI=35 i tillegg til annen sykdom

Som tilleggsykdom regnes type II-diabetes som er tablett- eller insulinregulert, søvnapné, pickwicksyndrom, kardiomyopati grunnet overvekt eller annen hjertesykdom, hypertensjon som er vanskelig å regulere medikamentelt, fysiske problemer som i vesentlig grad påvirker livssituasjonen, belastningssykdommer og polycystisk ovarialt syndrom.

Du kan ikke delta hvis du

 • er rusmisbruker eller alkoholiker
 • har alvorlig sinnslidelse som gjør det vanskelig å gjennomføre behandlingen
 • har en aktiv spiseforstyrrelse eller er alvorlig behandlingstrengende for depresjon/angst som påvirker livskvalitet og overskudd til livsstilsendring
 • har gjennomgått overvektskirurgi
 • er avhengig av hjelpemidler for bevegelse (krykker, rullestol)
 • er gravid

Om kurset

Det tilbys i utgangspunktet fire opphold à tre uker i grupper, der hvert opphold bygger grunnpilarene psykisk helse, aktivitet/trening og kosthold. Ulike opphold kan ha ulike tema, og det gjøres en vurdering kontinuerlig på om dette er riktig behandling for individet. Hver dag går/sykler/sparker vi til "jobben" rett etter frokost før programmet starter.

Hva koster det?

Opphold hos oss går under frikort II-ordningen (Frikort for helsetjenester - helsenorge.no). Det betyr at du kun betaler gjeldende egenandel, for tiden kr 138,- pr døgn.

For oppfølgingsopphold vil utgifter til kursmateriell være kr 200,-.

Egenandelen betales i resepsjonen i løpet av første uken av oppholdet.

Hvordan søke plass?

Deltakerne hentes fra opprettet venteliste for behandling av sykelig overvekt ved RSSO. Hvis du ønsker å delta må du kontakte fastlegen, som sender henvisning til:

Fedmepoliklinikken
St. Olavs Hospital
7006 Trondheim

FamilY - tilbud til overvektige barn og deres foreldre

Målet med tilbudet er å øke selvtilliten og selvfølelsen hos både barn og voksne, og skape en varig livsstilsendring hos familien.

På LHL-klinikkene Røros får dere hjelp og støtte av helsesøster, sykepleier, psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut, helse- og treningsterapeut, ernæringsveileder og kokk. Alle jobber i team og møter familiene både på turer og i samtaler.

Tilbudet er utviklet og driftes i tett samarbeid med barneklinikken ved St. Olavs hospital. 

Om kurset

Under oppholdet får familien delta i aktiviteter, lære om viktigheten av riktig kosthold og møte andre i samme situasjon.

Kosthold
Barn og voksne lærer om sunn mat i hver sine grupper, og barna får ulike oppgaver knyttet til kosthold. Etter oppholdet må foreldrene være forberedt på at barna følger nøye med på kostholdet hjemme! Dere lærer også å reflektere rundt matvanene i familien og matens funksjon. Målet er å skape glede rundt bordet – også når maten er sunn. Vi legger opp til familiesamtaler og gruppesamtaler om kosthold.

Felles aktiviteter
Hele familien får prøve mange ulike aktiviteter. Målet er at familien velger en mer aktiv fritid når de kommer hjem. Vi drar på turer med bål og fiskestang, lager drage og er i gymsalen der vi tester ut mange ulike aktiviteter - og mye mer. Sammen opplever vi mestring og glede!

Møte med andre familier
Oppholdet er en flott mulighet for foreldre og barn til å møte andre familier med samme utfordringer.

Hvem kan søke?

Tilbudet passer for familier med barn som

 • er mellom 6 og 13 år
 • har en kroppsmasse-indeks (KMI) som tilsvarer over 30 for voksne (KMI > iso-KMI 30)

Vi oppfordrer begge foreldrene til å delta på samlingene. Dette er særlig viktig ved delt foreldreansvar. Det er også en stor fordel om søsken deltar.

Om kurset

Familiene samlet til to ukers familieleir ved LHL-klinikkene Røros. Deretter får alle familiene tilbud om en oppfølgingshelg og deretter oppfølging ved poliklinikken ved St. Olavs hospital. Underveis og etter oppholdet har vi et tett samarbeid med fagpersoner i hjemkommunen, private rehabiliteringssenter og spesialisthelsetjenesten.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis og foreldre kan søke om støtte (opplæringspenger) fra NAV slik at de kan ta fri fra jobb hvis det blir nødvendig underveis.

Hvordan søker jeg?

For å være med trenger dere en henvisning fra helsepersonell i kommunen der dere bor, for eksempel fastlege eller skolehelsesøster.

Henvisningen sendes til:

Barne og ungdomsklinikken, poliklinikken
v/ Rønnaug Ødegård
St. Olavs Hospital HF
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Har du spørsmål?

Ta kontakt med

 • Ingrid Bendixvoll ved LHL-klinikkene Røros på telefon 72 40 95 12 eller
 • Nina S. Høvde, helsesøster ved St. Olavs Hospital på telefon 72 57 42 17/959 66 084.