Hopp til innhold

Foto: Christopher Olssøn

Operasjoner og invasiv kardiologi

Klaffefeil og trange eller tette årer i hjertet behandles med utblokking (PCI) eller hjerteoperasjon. Hvilken behandlingsform som velges avgjøres etter at du har vært gjennom en grundig undersøkelse og vi ser hvilke type forandringer du har og omfanget av disse.

Ved LHL-klinikkene Feiring er vi spesialister på:

Iblant kan det være aktuelt med en kombinasjon av flere inngrep samtidig.

Hvis du blir anbefalt utblokking vil du få tilbud om å få utført dette umiddelbart. Av og til kan det være aktuelt å blokke ut flere årer, og da vil det ofte være aktuelt å komme tilbake for å få fullført behandlingen.

Anbefales hjerteoperasjon må du regne med å vente noen dager, og de fleste reiser hjem i mellomtiden. Noen får også tilbud om operasjon umiddelbart, enten fordi den haster av medisinske årsaker, eller fordi vi har ledig kapasitet.

Hvis du allerede er utredet på et annet sykehus og er henvist for utblokking eller operasjon, har du mulighet du velge å bli behandlet hos oss. Vi vil ta vel imot både deg og din pårørende.

Har du spørsmål, så ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne!