Hopp direkte til innhold
Korona
Blodtrykksmåling
Foto: Shutterstock

Blodtrykk og koronavirus

Det beste den enkelte som blodtrykksbehandles kan gjøre i forhold til mulig koronasmitte er å spørre fastlegen sin om blodtrykket er godt nok regulert.

Uten god behandling er blodtrykk en tilstand som kan skade hjerte, nyrer og hjerne. Har man imidlertid etablert behandling som har lyktes med å regulere blodtrykket til normale nivåer så skader ikke den behandlede tilstanden andre organer.

Hos en del med høyt blodtrykk er det vanskelig å senke blodtrykket nok, selv om man står på flere medisiner. Da er blodtrykk en tilstand som gir økt risiko. Det er trolig derfor WHO har tatt med blodtrykk som "tilleggssykdom".

WHOs definisjon av eldre er alle over 65 års alder. Blant de nevnte "tilleggssykdommer" i forbindelse med koronaviruset er blant annet høyt blodtrykk. Av de døde i koronaepidemien i Italia har 75 prosent hatt høyt blodtrykk. I Norge i dag behandles annethvert menneske over 70 år for høyt blodtrykk.

Er viruset ekstra farlig for alle disse?

Svaret er nei. Norge er et land med høy levealder. Vi har også tradisjon for i norsk helsevesen å legge lite vekt på alder som faktor alene når vi vurderer en pasients risiko. Det er svært mange spreke mennesker eldre enn 65 år i vårt land, og disse har ikke vesentlig økt risiko for ikke å tåle koronavirus.

Men vi oppfordrer alle til å følge helsemyndighetens smittevernsråd. Det gjelder oss alle i denne svært viktige dugnaden for landet vårt.