Hopp direkte til innhold
Korona

FHI presiserer testkriteriene for koronavirus

Smitteverntiltakene i Norge og resten av verden handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette.

Disse gruppene prioriteres for testing: 

FHI tilrår at det utføres test hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet, i prioritert rekkefølge: 

  1. Har behov for innleggelse. 
  2. Er pasient eller beboer i en helseinstitusjon.  
  3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
  4. Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
  5. Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom. (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Hvem bør ikke prioriteres?

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. 

Personer uten symptomer skal IKKE testes.

 

Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger.  

Kilde: https://www.fhi.no/nyheter/2020/presiserer-testkriteriene/