Hopp direkte til innhold
Korona
Eldre par på benk
Foto: Shutterstock

Har du en medfødt hjertesykdom? Dette MÅ du vite!

Personer i risikogrupper bør vise ekstra varsomhet og være nøye med å følge de nasjonale rådene for å hindre spredning av koronaviruset COVID-19. Det antas at pasienter som har utviklet hjertesykdom er i risikogruppe. Her er viktig informasjon til deg med medfødt hjertesykdom!

Personer med utviklet hjertesykdom har en noe økt risiko for å få et mer alvorlig COVID-19-sykdomsforløp, men det er ingen økt risiko for å bli smittet på grunn av hjertesykdommen. Anbefalingene om hvem som skal testes for korona forandrer seg stadig, og man må til enhver tid følge de gjeldende nasjonale retningslinjene. Generelt vil det nok gjelde at risikogrupper bør testes selv ved milde symptomer.

Risikogrupper

På generelt grunnlag kan man si at de med størst risiko for alvorlig forløp er de som har pulmonal hypertensjon, de som behandles for hjertesvikt og de med Fontan sirkulasjon.

Personer med utviklet hjertesykdom og/eller har pacemaker eller hjertestarter:

Det antas at personer som har utviklet hjertesykdom og/eller har pacemaker eller hjertestarter har en noe økt risiko for et mer alvorlig COVID-19-sykdomsforløp.

Friske genbærere:

Så langt vi vet, har friske genbærere ingen økt risiko for et mer alvorlig COVID-19- sykdomsforløp. Vi anser derfor friske genbærere for ikke å være i risikogruppe.

QT tid syndrom:

Pasienter med lang QT tid syndrom som i utgangspunktet oppfattes å være i lav risiko for alvorlig arytmi, har, så vidt vi vet ingen økt risiko. Men man må gi beskjed om diagnosen til helsepersonell dersom det er aktuelt med behandling og/eller sykehusinnleggelse, slik at man på vanlig måte unngår QT-forlengende medisiner.

Brugada syndrom:

Pasienter med Brugada syndrom skal bruke febernedsettende dersom man har feber. Hvis ikke det hjelper må fastlege/legevakt kontaktes med tanke på sykehusinnleggelse med hjerterytmeovervåking. Helsepersonell må da informeres om Brugada-diagnosen slik at man på vanlig måte unngår medisiner som bør/skal unngås.

Dette gjør du hvis du blir syk!

Hvis du tror du er blitt syk, skal du også følge de vanlige rådene som gjelder for alle. De fleste som har luftveissymptomer i Norge i dag, har vanlig forkjølelse eller influensa, og ikke koronavirus.

Det viktigste vi kan gjøre er å forebygge smitte til andre, det er lav sannsynlighet for at man blir alvorlig syk, selv med medfødt hjertesykdom.

Det er fastlege, legevakt eller sykehus som tar virus-test ved mistanke om smitte. Testing kan være ulikt organisert i de ulike kommunene rundt i landet. Av hensyn til andre skal man ikke møte opp uten avtale, men ringe telefonnummeret som er oppgitt på kommunens hjemmeside (korona-telefon).

Milde symptomer

Ved symptomer som ved forkjølelse bør du bli hjemme og forholde deg til de vanlige rådene for å unngå smittespredning. Ring kommunes korona-telefon om råd angående testing. Informer om hjertesykdommen din og at du er i risikogruppe.

Moderate symptomer

Ved influensalignende symptomer (feber, muskelsmerter, kraftige hosteanfall) bør du ringe fastlege eller kommunes korona-telefon angående testing. Informer om hjertesykdommen din og at du er i risikogruppe.

Alvorlige/akutte symptomer

Kontakt nødetat. Opplys om din hjertesykdom og at du er i risikogruppe.

Hva om noen i familien er syk?

De fleste som har luftveissymptomer, har ikke korona. Det er mye forkjølelse og influensa i Norge for tiden. De vanlige reglene for å unngå smitte gjelder. Dersom praktisk mulig, bør en annen ta seg av den som er syk.

Har du hatt kontakt med noen som har fått påvist korona?

Det er fremdeles mer sannsynlig at du ikke er smittet enn at du er smittet. Det er mye forkjølelse og influensa i Norge for tiden, og utvikler du symptomer er det fremdeles mest sannsynlig at det er dette du har fått. De vanlige reglene for å unngå smitte gjelder.

Kilder

På hjemmesidene til Folkehelseinstituttet (FHI), www.fhi.no, og på www.helsenorge.no er det oppdatert informasjon om risikogrupper.