Hopp direkte til innhold
Korona

Informasjon om korona ved genetiske hjertesykdommer

Personer som har utviklet hjertesykdom har noe økt risiko for å få et mer alvorlig sykdomsforløp ved COVID-19. Det er de samme rådene som gjelder for hjertesyke som for befolkningen for øvrig.

Risikogrupper

Personer som har utviklet hjertesykdom og/eller har pacemaker eller hjertestarter har en noe øket risiko for å få et mer alvorlig COVID-19-sykdomsforløp.

Så langt vi vet, har friske genbærere ingen økt risiko for et mer alvorlig COVID-19-sykdomsforløp. Vi anser derfor friske genbærere for ikke å være i risikogruppe.

Personer med medfødt hjertesykdom

For gruppen med medfødt hjertesykdom vil graden av økt risiko variere.
På generelt grunnlag kan vi si at de med størst risiko for alvorlig forløp er de som 

  • har pulmonal hypertensjon
  • har Fontan sirkulasjon
  • behandles for hjertesvikt

Personer med utviklet hjertesykdom og/eller har pacemaker eller hjertestarter

For gruppen er det en noe øket risiko for å få et mer alvorlig COVID-19-sykdomsforløp. Det er ikke økt fare for å bli smittet.

Så langt vi vet, har friske genbærere ingen økt risiko for et mer alvorlig COVID-19-sykdomsforløp. Vi anser derfor friske genbærere for ikke å være i risikogruppe.

Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/kardiologisk-avdeling/informasjon-om-korona-ved-hjertesykdommer