Hopp direkte til innhold
Korona
Par på benk

Koronavirus: Råd og informasjon til risikogrupper

De fleste som blir smittet vil trolig få milde luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær.

Risikoutsatte grupper

Folkehelseinstituttet vurderer per nå basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:

 • Eldre personer (>65 år)
 • Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon).
 • Personer som røyker har også muligens en høyere risiko for alvorlig forløp av koronoanvirus-sykdommen.

Det er særlig eldre personer med risikofaktorer som kan få alvorlig forløp av covid-19.

Barn ser ut til å få mild sykdom, og det er så langt heller ikke vist at barn med kronisk sykdom får alvorlig forløp av covid-19.

Følg med på oppdateringer for risikogrupper (helsenorge.no)

 

Hvordan kan du som er i risikogruppene og dine nærmeste redusere risiko for smitte?

 1. Hold deg hjemme så mye som mulig
 2. Hold avstand til andre og unngå folkemengder
 3. Unngå offentlig transport hvis mulig
 4. Pass på å vaske hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann
 5. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig
 6. Unngå håndhilsning og klemming
 7. Vask hjemmet hyppig, og gå spesielt over flater som ofte berøres
 8. Hvis personer i husholdningen ikke føler seg friske (spesielt hvis du mistenker koronavirussykdom), begrens samværet og kontakt lege dersom du har medisinsk behov
 9. Unngå å passe yngre barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på covid-19 og kan smitte deg som er i risikogruppe.

 

Hvilke tiltak kan du som er i risikogruppen gjøre?

 1. Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig. Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege.
 2. Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp. Et godt råd kan være at du får varene kun levert til døren.
 3. Undersøk om din kommune har avtale med frivillige organisasjoner som kan hjelpe deg ved behov.

Utsatte grupper må prioriteres

Også innenfor risikogrupper er det ulik helsetilstand. LHL er derfor svært opptatt av at risikogrupper blir prioritert ved henvendelser til sin fastlege, behandler og til helsevesenet, slik at disse kan få råd og avklaring av sin egen helsetilstand knyttet til koronasituasjonen, og tiltak.

FAKTA

 • Antall nordmenn over 67 år: 805 694
 • Cirka 40 000 pasienter behandles årlig i spesialisthelsetjenesten for hjertekrampe og hjerteinfarkt, 16 000 for hjertesvikt og 11 000 for hjerneslag.
 • En femtedel (21 prosent) av hele befolkningen lever i dag med etablert hjerte- og karsykdom eller har høy risiko for slik sykdom.

Kilder: SSB, FHI, Norgeshelse statistikkbank, Folkehelserapporten.

Onsdag 11. mars var LHL i møte om risikoutsatte grupper med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet understreker at dersom du som risikoutsatt (har underliggende sykdommer/nedsatt immunforsvar) får symptomer som feber, hoste, kortpustethet, og nedsatt allmenntilstand, så ta kontakt med egen lege eller legevakt (telefon 116117). Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Helsemyndighetene har til nå lagt vekt på å gi råd og informasjon til hele befolkningen for sikre at alle forholder seg til tiltak som bidrar til minst mulig spredning av smitte i befolkningen. Dette har så langt vært det viktigste tiltaket for at risikoutsatte grupper skal bli minst mulig utsatt for koronasmitte.

Respekter råd og veiledninger

LHL oppfordrer også sterkt at hele den norske befolkningen, instanser, på kommunalt nivå, fylker og nasjonalt å respektere og følger rådene og veiledningene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det er viktig at det blir en så kontrollert utvikling av smitten som mulig, slik at helsevesenet har kapasitet til å kunne følge opp pasienter som blir så syke at de trenger sykehusinnleggelse.

Slik kan du redusere risiko for å bli smittet:

 1. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.
 2. Unngå håndhilsning og klemming.
 3. Unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.
 4. Reise
  Ikke reis utenlands! Eller innenlands. Hold deg hjemme.
  UD fraråder fra 14. mars 2020 alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig.
 5. Arrangementer
  Unngå deltagelse på arrangementer med mange deltagere fordi det er arenaer med mange ukjente.
 6. Hjemmekontor
  Arbeidstakere (i risikogrupper) bør samtale med arbeidsgiver om mulighet for fjernarbeid/fjernundervisning og tilrettelegging for videokonferanser.

Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset hos personer med risikofaktorer, er de samme som for andre infeksjonssykdommer, som god håndhygiene og unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.

FHI: generell informasjon og råd om koronavirus

Generell informasjon og råd om koronavirus fra Folkehelseinstituttet, fortalt på norsk. Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no.

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus

Personer som tilhører risikogruppene bør vurdere nødvendighet av utenlandsreiser da smittespredning kan øke i tiden som kommer. Dette gjelder også deltagelse på større arrangementer fordi det er arenaer med mange ukjente.

For oppdaterte råd:

Annen vaksine

Folkehelseinstituttet har anbefalinger om at personer i risikogrupper skal ha influensavaksine hver sesong, og pneumokokkvaksine (mot en bakterie som bl.a. kan gi lungebetennelse) hvert 10. år. Disse anbefalingene gjelder uavhengig av koronavirussituasjonen, men personer i risikogrupper rådes til å påse at de har oppdatert disse vaksinasjonene. Disse vaksinene vil imidlertid ikke kunne hindre infeksjon med koronavirus. Det er per i dag mangel på pneumokokkvaksine (Pneumovax) i Norge og tilgjengelige doser er nå reservert for personer med høyest risiko for alvorlig pneumokokksykdom.

Se oversikten:

Immunsupprimerende behandling

Folkehelseinstituttet har fått flere henvendelser med spørsmål om pasienter på immunsupprimerende behandling for kronisk sykdom, bør stoppe denne. Det er ikke grunnlag for å gi en generell anbefaling om at pasienter som står på immunsupprimerende behandling skal stoppe denne.

Dersom personer som bruker immunsupprimerende behandling blir syke, anbefales det å kontakte egen lege for råd i forhold til medisinering, prøvetagning og undersøkelse. Det er heller ikke behov for å unngå å starte med immunsupprimerende medikamenter på grunn av risiko for covid-19. Det er viktig å huske at langt de fleste kun utvikler milde symptomer, også blant de med nedsatt immunforsvar eller som har en kronisk sykdom.

Frivillighetens koronalinje

Har du spørsmål om korona?

Telefon: 23 12 00 80

Åpent hver dag kl. 9–15

LHL er en del av den nyetablerte Frivillighetens koronalinje, sammen med Helsedirektoratet, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening.

 

Nyhetsbrev: oppdaterte råd og tips

Helsedirektoratet ønsker at vi i LHL skal være deres ressurs for spesialisert informasjon rundt koronaviruset, tips og råd, knyttet til hjerte- og lungepasienter. Vi kommer med daglig informasjon fremover, på web, Facebook og i nyhetsbrev.

Meld deg på nyhetsbrev i dag så holder du deg oppdatert.

Få nyhetsbrev

Her kan du lese nytt om kosthold, fysisk aktivitet, allergi, luft, pasientrettigheter og mye mer som kan hjelpe deg med å få en god helse.

Velg nyhetsbrev

Du kan når som helst melde deg av. Se også www.lhl.no/personvern

Følg også LHL på Facebook