Hopp direkte til innhold
Korona
Katt og hund

Detalj- og varehandel og mat, vann og dyr

Har noen blitt smittet av å spise mat eller drikke vann? Har noen blitt smittet av dyr i Norge? Vi svarer på ofte stilte spørsmål rundt varehandel, mat, vann og dyr.

Smitte fra mat og vann

Har noen blitt smittet av å spise mat eller drikke vann?

Det er på nåværende tidspunkt ingen kjente tilfeller av smitte via kontaminert mat, importert mat, vann eller dyr. Det er ut fra dagens kunnskap om smittsomheten til koronavirus ansett som lite sannsynlig at smitte fra mat og vann kan forekomme.

Hva skjer hvis avløpsvann kommer i drikkevannet?

I sjeldne tilfeller kan man få brudd og lekkasjer på ledningsnettet og avløpsvann kan komme inn i drikkevannsledninger. Det vil da være vanlig praksis å iverksette kokevarsel, og folk vil få informasjon om at vannet bør kokes evt. ikke drikkes.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om mat og drikke og koronaviruset?

Se mattilsynets nettside om utbrudd av koronavirus.

Kan koronaviruset smitte i vann?

Det er lite forskning som dokumenterer overlevelse i vann for det nye koronaviruset.

Når det gjelder bassengbad og bading, så vil klorinnholdet i bassengvannet være tilstrekkelig til å inaktivere virus, inkludert koronavirus, mens mellommenneskelig kontakt ved bading kan forårsake spredning.

Hvordan vet vi at det ikke smitter i vann?

Norske vannverk benytter normalt klor, UV-stråling eller ozonering som desinfeksjonsmetode. Disse desinfeksjonsmetodene er effektive mot de aller fleste sykdomsfremkallende virus, og basert på forsøk med andre typer koronavirus konkluderer WHO med at desinfeksjonsmetodene som benyttes (klor og UV) også er tilstrekkelige til å inaktivere dette viruset.

Er det trygt å spise frukt og grønt?

Ifølge Mattilsynet er det trygt å spise frukt og grønt fra Norge og andre land, ettersom det så langt ikke er noe som tyder på at koronavirus smitter via mat, men ved at virus overføres ved dråpesmitte fra luftveiene hos en syk person.

Bør jeg gjøre noe utover å vaske frukt og grønt før jeg spiser det?

Husk som vanlig å skylle frukt og grønt godt før du spiser den, og god håndhygiene er spesielt viktig.

Gjør butikkene noe spesielt?

Frambud av uemballerte varer som bl.a. frukt skal alltid skje på en hygienisk måte og butikkpersonell skal ha oppsyn med varene. Utfra dagens situasjon anbefaler Mattilsynet butikkene å styrke renhold spesielt for hyppig berørte kontaktpunkter, håndtak og så videre.

 

Smitte fra dyr

Har noen blitt smittet av dyr i Norge?

Det er på nåværende tidspunkt ingen kjente tilfeller av smitte via kontaminert mat, importert mat, vann eller dyr.

Så langt er det ikke fremkommet informasjon om at den pågående smitten kan overføres mellom dyr og mennesker. Veterinærinstituttet anbefaler likevel at personer med påvist koronavirussykdom begrenser sin kontakt med dyr i kommersielle dyrehold, på samme måte som de begrenser sin kontakt med andre mennesker.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om dyr og koronaviruset?

Se Veterinærinstituttets nettsider for mer informasjon.

 

Detalj- og varehandel; matbutikker, apotek, andre butikker

Vil butikker holde åpent?

Detalj- og varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent og det er nok mat på lagrene.

Vil jeg få tak i mat?

Ja, det vil du. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene har mye varer på lager og vil holde åpent.

Vil jeg få tak i medisiner?

Det kan for enkelte legemidler bli begrensinger. Apotekene opplever i likhet med dagligvare at folk hamstrer blant annet paracet. Det er innført rasjonering på paracet, det vil apoteket kunne svare på. 

Få nyhetsbrev fra LHL

Her kan du lese nytt om fysisk aktivitet og helse, kosthold, korona, allergi, luft, pasientrettigheter og mye mer som kan hjelpe deg med å få en god helse.

Ved å registrere din e-post samtykker du til at LHL kan sende deg nyhetsbrev. Vi bruker ikke din e-postadresse til noe annet enn dette.

Du kan når som helst melde deg av. Les mer om hvordan vi behandler dine data på lhl.no/personvern
Vi bruker Mailchimp til å sende nyhetsbrev. Les om MailChimp og personvern.