Hopp direkte til innhold
Korona

Karantene

Hvem skal i hjemmekarantene? Hva er hjemmekarantene? Her svarer vi på ofte stilte spørsmål rundt isolasjon og karantene.

Befolkningen generelt:

 • hold generelt avstand
 • Hvis man blir luftveissyk holder man seg hjemme til man er frisk + en dag. Husstanden for øvrig lever som normalt

Grupper som skal i karantene er:

 • personer som har vært på reise (disse har lav sannsynlighet for å bli syke, men er i karantene for sikkerhets skyld)
 • personer som har vært i nærkontakt med person med påvist covid-19 (disse har høyere risiko for smitte og vil bli testet ved symptomer)
 • personer som bor sammen med noen som er i isolasjon

Grupper som skal i isolasjon er:  

 • personer som har påvist covid-19
 • Personer som har vært i nærkontakt med noen med påvist covid-19 og utvikler symptomer vil bli testet ved symptomdebut og havne i denne gruppen ved positiv test. 

Generelle tiltak til befolkningen –
Karantene - Isolasjon

Befolkningen generelt er ikke i karantene, men skal holde større avstand enn vanlig. De som kan være smittet, men ikke er syke, er i karantene. De som er syke som skal være i isolasjon.

Tiltak som gjelder befolkningen generelt: 

 • Hvis du får feber eller luftveissymptomer skal du være hjemme
 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt, utover det begrens håndhilsing, kyssing og klemming
 • Holde avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg
 • Begrense antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen
 • Friske barn kan være sammen, men i små grupper og både ute og inne prøv å lage avtaler med faste barnegrupper/venner med barn
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige
 • For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige
 • Pass på hverandre, unngå stigmatisering og utestenging. Kjenner du noen som bor alene så ring litt oftere enn før.

​Hjemmekarantene

Hvem skal i hjemmekarantene?

Det er to grupper som skal i karantene:

 • Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem.
 • Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus skal du være i hjemmekarantene. Nær kontakt vil si kontakt med en smittet person hvor dere har hatt mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Karantenen skal vare i 14 dager fra den dagen kontakten skjedde.

Hva er hjemmekarantene?

Hjemmekarantene: Å være hjemme i eget hjem og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med.

De som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder for de med hjemmekarantene:

 • Skal ikke gå på skole eller jobb
 • De som bor sammen kan omgås normalt
 • Unngå unødvendige reiser innenlands eller reise utenlands
 • ikke ta offentlig transport
 • Unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand
 • Skal som hovedregel Ikke oppsøk offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1 og helst 2 meters avstand til andre
 • Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer holde deg hjemme

Hovedpoenget med karantene er å sikre at du ikke smitter andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.

Hva gjør helsepersonell hvor én i husstanden er i hjemmekarantene?

Helsepersonell kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for eller har påvist covid-19.

Hva gjør husstanden til en som er i hjemmekarantene (uten symptomer)?

De som bor sammen med en person som er i hjemmekarantene, skal ikke være i hjemmekarantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Kan noen unntas fra hjemmekarantene (kritisk samfunnsfunksjon)?

Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.

Hjemmekarantene – spørsmål og svar

Kan jeg være i karantene på hytta?

Nei, det kan du ikke.

Regjeringen har fra 15.03.20 vedtatt en lov som kan forby opphold på hytter og fritidseiendommer utenfor egen kommune. Karantene og isolasjon skal skje i hjemmet og ikke på hytta. Brudd på loven kan i ytterste tilfelle medføre bot eller fengselsstraff.

Hva skjer hvis jeg bryter hjemmekarantenen?

Dette er brudd på smittevernloven og karantenebrudd kan bli straffet med bøter eller fengsel.

Finnes informasjonen om hjemmekarantene på andre språk?

Folkehelseinstituttet har oversatt informasjon til personer som må holde seg hjemme til 22 ulike språk. Dokumentene finnes her.

Språkene er arabisk, dari, engelsk, farsi, fransk, italiensk, kurmanji, litauisk, pashto, polsk, punjabi, russisk, somali, sorani, spansk, tagalog, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.

Hvor lenge må jeg være i hjemmekarantene?

Hjemmekarantene varer i 14 dager.

Hva med hustandsmedlem til person med symptomer som er testet, men testen er ikke klar. Skal husstandsmedlemmene i karantene eller isolasjon frem til testen ev er negativ?

Hvis de har symptomer så må husstandsmedlemmer i karantene til svarene er klare. Tester du positivt må du i isolasjon, og husstanden i karantene.

Hvis man er i karantene fordi man har vært i utlandet, og får symptomer. Skal man i isolasjon eller karantene? Hva med resten av familien?

Da skal du i karantene i 14 dager, og en dag etter symptomfrihet. Ikke egne tiltak for husstandsmedlemmer.

Når det gjelder de som har vært på reise så er det slik at bare husstandsmedlemmer av LAB-Bekreftet covid-19 skal i karantene.

Hvis man ikke har reist, men får symptomer, hva skal hustandsmedlemmene gjøre da?

Hvis man har grunn til å tro at det er en vanlig forkjølelse er det generelle rådet at alle med luftveissymptomer holder seg hjemme til de er friske og en dag uten symptomer. Ikke egne tiltak for husstandsmedlemmer.

Hva med personer som kommer fra Svalbard til Norge. Skal de i karantene?

Symptomfrie personer kan reise direkte hjem til 14 dagers karantene, slik som med andre reiser.

De som allerede er på hytta, skal de reise hjem selv om de har symptomer?

Ja, de skal reise direkte hjem og være hjemme om de har symptomer. Ved alvorlig sykdom skal helsetjenesten kontaktes.

Regjeringen har fra 15.03.20 vedtatt en lov som kan forby opphold på hytter og fritidseiendommer utenfor egen kommune. Karantene og isolasjon skal skje i hjemmet og ikke på hytta. Brudd på loven kan i ytterste tilfelle medføre bot eller fengselsstraff.

Kommuner som nekter inn- og utreise, hvordan skal man forholde seg til det?

Kommunen har rett til å ha egne regler for å hindre smitte inn i sin kommune.

Kan jeg som husstandsmedlem eller bor sammen med en som er syk og ikke testet gå ut?

Hvis du eller andre i husstanden (nærkontakter) ikke har symptomer, ansees dere å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Hva er nærkontakt og nær kontakt?

Med nærkontakter (relasjon; ala husstand) menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus fra 24 timer før symptomdebut.

Med nær kontakt (en handling; ala et møte) menes kontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt.

Man regnes som nærkontakt og å ha vært i nær kontakt i 14 dager fra og med siste kontakt med det bekreftede tilfellet. Samme regler for hjemmekarantene gjelder og med tett kontakt menes:

 • Har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsning) en som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har vært i direkte kontakt med spytt (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har oppholdt seg i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, venterom e.l.) med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand.
 • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.
 • Har sittet i nærheten av (to seter eller nærmere i alle retninger) en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly, samt andre nærkontakter på fly.
 • Har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19.

Hva er det forskjell på smitte og mistanke om smitte?

Mistanke om smitte er når en person har symptomer på luftveisinfeksjon og/eller har vært i nær kontakt med en som er smittet av koronaviruset.

Smitte er når en person har blitt testes av helsevesenet og har fått et positivt prøvesvar. (Se avsnittet om testing for videre svar på temaet)

Må jeg fortsatt være i hjemmekarantene etter flyplasser og havner har stengt?

Hvis du er i hjemmekarantene fordi du har vært på reise utenfor Norge  de siste 14 dagene, må du fortsatt overholde hjemmekarantene i 14 dager selv om flyplasser og havner stengte 16. mars.

Hvis man har sett kjæresten sin eller en venn som har vært utenfor Norge som ikke har symptomer, men ikke bor sammen, skal man da i karantene?

Nei, det er kun personen som har vært på reise utenfor Norge som skal i karantene.

Hvis kjæreste/venn utvikler symptomer må de i karantene, du skal følge råd som befolkningen generelt, men være oppmerksom på egne symptomer.  

Isolasjon

Isolasjon – kort forklart:

Hvem må i isolasjon?

Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus må du isoleres hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted.

Hva er hjemmeisolasjon?

Hjemmeisolering: Å være hjemme, isolert fra andre mennesker, og ikke ha tett kontakt med de du bor sammen med. Gjelder for alle med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom helt til friskmelding av lege. Dette gjelder også for personer som avventer svar på test inntil testresultatet foreligger.

Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme.

Du skal ikke selv gå i butikk e.l. Legen skal i samråd med kommunelegen vurdere hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp. Avhengig av situasjonen, kan det være en nabo eller andre, for eksempel hjemmetjenesten.

 • Ikke gå ut.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig
 • Hvis mulig, eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler.
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig.
 • Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.
 • Isolasjonen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter du er helt frisk.

Hva gjør husstanden til en som er i hjemmeisolasjone?

Ved isolering skal alle medlemmer av husstanden være i hjemmekarantene.

Hvor lenge skal man være i isolasjon etter at symptomene opphører? Er det forskjell om man har påvist korona eller ikke?

For å være i isolasjon må du ha fått påvist covid 19 eller venter svar på test. Isolasjon opphører 7 dager etter symptomfrihet eller etter en individuell vurdering uført av lege.

Isolasjon – spørsmål og svar

Hva skjer hvis symptomene mine /sykdommen min forverrer seg?

Ta kontakt med fastlege, helst per telefon eller elektronisk, hvis sykdommen din forverres (f.eks. dersom du får pustevansker).

Hvis du har behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakt på telefon 116117.

Det er kun ved livstruende sykdom eller skade du skal ringe 113.

Hva gjør jeg hvis jeg (tror jeg) er smittet og må til lege eller sykehus?

Dersom du må til legen din eller må oppsøke annen helsetjeneste, ring helsetjenesten og fortell at du har eller blir vurdert for å ha koronavirus (covid-19). Dette vil hjelpe helsetjenesten med å iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Dette gjelder også om du tror du har smittet eller venter på prøvesvar.

Du bør ikke benytte offentlig transport eller taxi.

Gi beskjed til helsetjenesten dersom du ikke kan benytte egen bil.

Kan jeg være sammen med de andre i husstanden hvis jeg har bekreftet smitte?

Personer som er smittet skal være isolert fra andre, selv andre i egen husstand. Dersom mulig, skal du oppholde deg og sove i et annet rom enn de andre du bor sammen med. Har dere flere bad og toalett, bør du bruke et separat bad og toalett. Dersom dere kun har ett, er det viktig at du bruker et separat håndkle.

Kan jeg vaske klærne mine som vanlig (smittet av koronavirus)?

Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.

Hvor ofte må jeg gjøre rent boligen?

Hyppig rengjøring av overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk, anbefales. Vanlige renholdsmidler kan benyttes.

Hva er nærkontakt til en i isolasjon som har påvist smitte?

Med nærkontakter (relasjon: ala husstand) menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 fra 24 timer før symptomdebut. Man regnes som nærkontakt i 14 dager fra og med siste kontakt med det bekreftede tilfellet. Med tett kontakt menes:

 • Har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsning) en som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har vært i direkte kontakt med spytt (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har oppholdt seg i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, venterom e.l.) med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand.
 • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr
 • Har sittet i nærheten av (to seter eller nærmere i alle retninger) en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly, samt andre nærkontakter på fly.
 • Har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19.

Husstanden – karantene og isolasjon

Husstand til person i hjemmekarantene

Jeg er i hjemmekarantene. Hva gjør jeg og de jeg bor sammen med nå?

Personer i karantene uten symptomer anses å utgjøre en lav risiko for smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Hva gjør helsepersonell hvor en i husstanden er i hjemmekarantene?

Helsepersonell kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for eller har påvist covid-19.

Hva gjør husstanden til en som er i hjemmekarantene (uten symptomer)?

De som bor sammen med en person som er i hjemmekarantene, skal ikke være i hjemmekarantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Husstand til person i hjemmeisolasjon

Hva gjør jeg når en jeg bor sammen med har påvist covid-19?

Dersom en du bor sammen med er syk med covid-19, regnes du som nærkontakt og skal være i hjemmekarantene. Nærkontakter behøver ikke å bruke beskyttelsesutstyr i hjemmet, men hvis mulig anbefales det å begrense nær kontakt med personen som er hjemmeisolert.

Du skal være i karantene frem til isolasjonen av den syke oppheves og minimum 14 dager etter karantenen startet.

Jeg er i hjemmeisolering. Hva gjør jeg og de jeg bor sammen med nå?

Du skal følge reglene for hjemmeisolering og de du bor med (husstanden) regnes da som nærkontakter og skal være i hjemmekarantene. De behøver ikke å bruke beskyttelsesutstyr i hjemmet, men hvis mulig anbefales det å begrense nær kontakt med deg som er hjemmeisolert.

De du bor med (husstanden) skal være i karantene frem til isolasjonen din oppheves og minimum 14 dager etter karantenen startet.

De du bor med (husstanden) skal følge reglene for hjemmekarantene:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • ikke bruk offentlig transport eller drosjer
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • ikke nær kontakt med andre
 • ikke gå på butikken, hvis det kan unngås. Få hjelp av nabo/venn/kjenning til å gå for dere. Hvis du ikke kan få hjelp, kan personen i karantene (IKKE den i isolasjon) gå på butikken i et tidspunkt hvor det er likte mennesker i butikken og du kan unngå nærkontakt. Hold avstand.
 • Der det er mulig å bestille på nett kan man få varer levert utenfor døren og uten å være i kontakt med budet.

Følg daglig med på egen helsetilstand med hensyn til tegn på luftveisinfeksjon som feber og hoste. Ta telefonisk kontakt med lege dersom du utvikler symptomer.

Dersom mulig bør det ikke være flere personer i huset enn det som er nødvendig. Dere bør begrense sosial kontakt og unngå besøk.

For de du bor med (husstanden) er det viktig med god håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider. De må også husk å vaske eller desinfisere hendene:

 • Når de forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg
 • Før de skal ut av huset
 • Etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, som sengetøy, bestikk osv.

Hva gjør jeg hvis jeg får symptomer når jeg er i hjemmekarantene med en i husstanden som er i isolasjon (testet positivt på koronavirus)?

Personer som har vært i nærkontakt med noen med påvist covid 19 og utvikler symptomer vil bli testet ved symptomdebut og havne i isolasjon ved positiv test.

Kan jeg gå på butikken når jeg er i hjemmekarantene fordi et medlem i husstanden er i isolasjon?

Når du er i hjemmekarantene med et husstandsmedlem som er i isolasjon gjelder reglene for hjemmekarantene. Hjemmekarantene omfatter da å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • ikke reiser
 • ikke ta offentlig transport eller drosje
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • ikke nær kontakt med andre
 • ikke gå på butikken, hvis det kan unngås. Få hjelp av nabo/venn/kjenning til å gå for dere. Hvis du ikke kan få hjelp, kan personen i karantene (IKKE den i isolasjon) gå på butikken i et tidspunkt hvor det er likte mennesker i butikken og du kan unngå nærkontakt. Hold avstand.
 • Der det er mulig å bestille på nett kan man få varer levert utenfor døren og uten å være i kontakt med budet.

Kan jeg gå på butikken hvis jeg er i hjemmekarantene fordi noen i husstanden er i isolasjon og jeg har ikke symptomer?

Hvis du er i hjemmekarantene uten symptomer gjelder også reglene for hjemmekarantene.

Du skal da ikke gå på butikken, hvis det kan unngås. Få hjelp av nabo/venn/kjenning til å gå for dere. Hvis du ikke kan få hjelp, kan personen i karantene (IKKE den i isolasjon) gå på butikken i et tidspunkt hvor det er likte mennesker i butikken og du kan unngå nærkontakt. Hold avstand.

Må jeg bruke munnbind om jeg bor med en som er i isolasjon?

Nærkontakter behøver ikke å bruke beskyttelsesutstyr i hjemmet, men hvis mulig anbefales det å begrense nær kontakt med personen som er hjemmeisolert.

Jeg bor med en som er i isolasjon, må jeg da isoleres eller i karantene?

Alle i husstanden skal i karantene

Du må daglig følge med på egen helsetilstand med hensyn til tegn på luftveisinfeksjon som feber og hoste. Ta kontakt elektronisk eller per telefon kontakt med lege dersom du utvikler symptomer.

Kan hele husstanden være i boligen nå jeg er i hjemmeisolasjon?

Dersom mulig bør det ikke være flere personer i huset enn det som er nødvendig. Dere skal unngå sosial kontakt og unngå besøk. De du bor sammen med bør holde avstand, minst to meter. Hvis mulig sove på eget rom og ha eget bad. Bruk egne baderomsartikler inkl. eget handhåndkle.

Hva må jeg tenke på av rengjøring når en i husstanden er i isolasjon?

God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider. Husk også å vaske eller desinfisere hendene:

 • Når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg
 • Før du skal ut av huset
 • Etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, som sengetøy, bestikk osv.

Testing 

Kriterier kan endre seg, og er tilgjengelige her.

Hvem skal testes?

De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, behøver ikke testes for koronaviruset (covid-19). Testene bør forbeholdes sårbare grupper og helsepersonellet som behandler dem. Det er laget testkriterier for hvem som bør testes:

 • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon* med behov for innleggelse
 • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon
 • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 der smitteoppsporing er indisert
 • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

*akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet

Hva gjør jeg hvis jeg har milde symptomer på luftveisinfeksjon?

Dersom du har mildere symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg i hjemmekarantene.

Dersom de har behov for akutt helsehjelp, må de ringe fastlegen eller legevakt på tlf. 116117 dersom fastlegen ikke er tilgjengelig.

Hvorfor testes ikke alle (selv om de er syke)?

Legene avgjør om du er så syk at du trenger å testes. Det er begrenset kapasitet på testutstyr og personer med mildt sykdomsforløp.

Hva er kriteriene for å bli testet?

De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, behøver ikke testes for det nye koronaviruset (covid-19). Testene bør forbeholdes sårbare grupper og helsepersonellet som behandler dem. Det er laget testkriterier for hvem som bør testes:

 • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon* med behov for innleggelse
 • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon
 • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 der smitteoppsporing er indisert
 • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

*akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet

Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer?

Symptomer opptrer ofte i løpet av de første dagene etter smitte, men inkubasjonstiden kan være opptil 14 dager. Derfor settes en rekke personer i karantene selv om de ikke har symptomer på sykdom. Mange lurer på hvorfor disse ikke kan testes, slik at karantenetiden eventuelt kan forkortes. Dessverre er det slik at karantenetiden ikke kan forkortes på bakgrunn av et negativt testresultat.

Hvorfor får jeg ikke slippe karantene ved et negativt svar?

Selv om en test er negativ, kan personen allikevel utvikle sykdom opptil 14 dager etter siste smitteeksponering.

For personer uten symptomer (asymptomatiske personer), vet man ikke hvor i forløpet vedkommende befinner seg. Et negativt prøveresultat i inkubasjonstiden vil kunne gi en falsk trygghet, da en ny prøve tatt kort tid senere vil kunne gi et annet resultat.

Karantenetiden er uansett 14 dager, og et negativt testresultat får ikke noen praktiske konsekvenser. Av samme grunn kan man ikke bruke testresultat for å avgjøre om en person skal settes i karantene eller ikke.

Hvorfor må jeg sitte i karantene når jeg ikke har symptomer?

Symptomer opptrer ofte i løpet av de første dagene etter smitte, men inkubasjonstiden kan være opptil 14 dager. Derfor settes en rekke personer i karantene selv om de ikke har symptomer på sykdom. Dessverre er det slik at karantenetiden ikke kan forkortes på bakgrunn av et negativt testresultat.

For personer uten symptomer (asymptomatiske personer), vet man ikke hvor i forløpet vedkommende befinner seg. Et negativt prøveresultat i inkubasjonstiden vil kunne gi en falsk trygghet, da en ny prøve tatt kort tid senere vil kunne gi et annet resultat.

Kan jeg få et falskt negativt svar på prøven min?

Ja, der er mulig å få et negativt prøvesvar i inkubasjonstiden. Det er derfor mange sitter i karantene selv uten symptomer.

For personer uten symptomer (asymptomatiske personer), vet man ikke hvor i forløpet vedkommende befinner seg. Et negativt prøveresultat i inkubasjonstiden vil kunne gi en falsk trygghet, da en ny prøve tatt kort tid senere vil kunne gi et annet resultat.

Hva skjer hvis jeg ikke har symptomer, men tester positivt på koronavirus?

Et positivt prøveresultat hos en person uten symptomer (asymptomatiske personer) vil kunne bekrefte COVID-19. Resultatet vil allikevel ikke få noen praktiske konsekvenser, i og med at en person som testes uansett skal være i karantene i 14 dager. Dersom vedkommende får symptomer, vil testing utføres og diagnosen bekreftes. Som regel vil man få symptomer innen få dager dersom man tester positivt i inkubasjonstiden.

Er det nok prøver til alle som har mistanke om smitte kan testes?

Det er for tiden begrenset tilgang på prøvetakingsutstyr og testreagenser. Det er viktig å prioritere prøvetaking av personer der testresultatet vil få konsekvenser. Testresultat hos personer som allerede er i karantene vil ikke få praktiske konsekvenser, og vil derfor ikke gjennomføres.

Få nyhetsbrev fra LHL

Her kan du lese nytt om fysisk aktivitet og helse, kosthold, korona, allergi, luft, pasientrettigheter og mye mer som kan hjelpe deg med å få en god helse.

Ved å registrere din e-post samtykker du til at LHL kan sende deg nyhetsbrev. Vi bruker ikke din e-postadresse til noe annet enn dette.

Du kan når som helst melde deg av. Les mer om hvordan vi behandler dine data på lhl.no/personvern
Vi bruker Mailchimp til å sende nyhetsbrev. Les om MailChimp og personvern.