Hopp direkte til innhold
Korona

Helseinstitusjoner

Hva gjør man for å begrense inngangen på helseinstitusjoner? Har vi nok utstyr til at alle som er smittet kan bli testet? Vi svarer på ofte stilte spørsmål rundt helseinstitusjoner og sykehus.

Kapasitet i helsetjenesten

Har vi plass på sykehusene om mange skulle bli veldig dårlige?

Det er en utfordrende situasjon og vi har måttet sette i gang tiltak for å utvide kapasiteten. Vi har anledning til å skalere opp ved å ta i bruk intermediærplasser, dette er plasser som egentlig er tenkt til pasienter som ikke trenger intensivplass, men ikke er friske nok til å ligge på en vanlig sengepost.

Den siste kartleggingen av intensivkapasitet i Norge, viser at vi har cirka 250 intensivsenger i drift. I tillegg har vi cirka 550 intermediærplasser. Vi har mulighet til å skalere dette opp til både 800 og 1200-1400 intensivplasser – spredt over hele landet.

Hvor mange plasser har vi til å behandle kritisk syke pasienter i dag ?

Per i dag anslår vi å ha 400-450 intensivplasser tilgjengelig for behandling av kritisk syke pasienter generelt.

Hva er en intermediærplass?

En intermediærplasser er plasser som egentlig er tenkt til pasienter som ikke trenger intensivplass, men ikke er friske nok til å ligge på en vanlig sengepost.

Klarer vi å opprettholde helsetjenesten nå som alt stenges?

For å sikre at alle får god behandling og omsorg jobber vi tett med helsetjenesten slik at alle deler av tjenesten kan opprettholde kapasiteten.

Helsedirektoratet er også i tett dialog med kommuner, fylkesmenn og de regionale helseforetakene for å bistå med tiltak.

Hvilke helsetjenester jobber man med å opprettholde?

Arbeidet vårt omfatter alle deler av helsetjenesten; sykehjem, hjemmetjenester, sykehus, helsestasjon, fastleger – private så vel som offentlige.

Er det trygt å ha helsepersonell på jobb? / Er det trygt for helsepersonell å gå på jobb?

Så langt det er mulig sikrer vi et trygt arbeidsmiljø, det vil selvfølgelig være usikkerheter. Det blir særlig viktig å sikre at helsepersonell kan utføre arbeidet sitt på en trygg og god måte og at vi til enhver tid har det helsepersonellet vi trenger.

Har vi nok beskyttelses-/verneutstyr?

Det er for tiden begrenset tilgang på beskyttelsesutstyr.

Har vi nok utstyr til at alle som er smittet kan bli testet?

Det er for tiden begrenset tilgang på prøvetakingsutstyr og testreagenser. Det er viktig å prioritere prøvetaking av personer der testresultatet vil få konsekvenser.

Testresultat hos personer som allerede er i karantene vil ikke få praktiske konsekvenser, og bør derfor ikke gjennomføres.

 

Adgangskontroll i helseinstitusjoner

Hva gjør man for å begrense inngangen på helseinstitusjoner/sykehus/etc?

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette

Kan jeg fritt besøke helseinstitusjoner/sykehus/etc.?

Nei, det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner. Det vil bli innført adgangskontroll. Dette er for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner.

Få nyhetsbrev fra LHL

Her kan du lese nytt om fysisk aktivitet og helse, kosthold, korona, allergi, luft, pasientrettigheter og mye mer som kan hjelpe deg med å få en god helse.

Ved å registrere din e-post samtykker du til at LHL kan sende deg nyhetsbrev. Vi bruker ikke din e-postadresse til noe annet enn dette.

Du kan når som helst melde deg av. Les mer om hvordan vi behandler dine data på lhl.no/personvern
Vi bruker Mailchimp til å sende nyhetsbrev. Les om MailChimp og personvern.