Hopp direkte til innhold
Korona

Stenging av skoler, arrangementer, virksomheter og sammenkomster

Hvorfor stenges skolene og barnehagene nå? Hvilke virksomheter stenges fra 16. mars? Vi svarer på ofte stilte spørsmål rundt skoler, arrangementer, virksomheter og sammenkomster.

Skoler og barnehager

Hvorfor stenges skolene og barnehagene nå?

For å stoppe spredning av koronaviruset og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet (med dette, etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av) :

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner.

Hvilke skoler gjelder stengingen?

Alle landets høyskoler, universiteter, grunnskoler (1. til 10. trinn), videregående skoler inkludert fag- og yrkesskoler stenger.

Gjelder det også barnehager?

Ja, alle landets barnehager vil også stenges.

Finnes det unntak for stenging?

Ja, det finnes unntak. Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner.

 • Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.
 • Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Hva er kritiske samfunnsfunksjoner?

Beredskapsutvalget anser at følgende 14 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Finnes det et mer konkret svar på hva som inngår i kritiske samfunnsfunksjoner?

Pr nå finner det ikke et mer konkret svar. Det jobbes med å konkretisere disse.

Kan besteforeldre være barnevakt? / Hvem skal være barnevakt?

Besteforelder over 65 år Vi må unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Se helsenorge.no for risikogruppene.

Når gjelder dette fra?

Dette gjelder fra torsdag 12. mars kl. 18:00 til og med torsdag 26. mars 2020.

Hvorfor stenger vi i 14 dager?

Vi må forsøke å stanse utviklingen og fryse sitasjonen, stanse smitten og få kontroll på situasjonen.

 

Arrangementer, virksomheter og samlinger

Virksomheter

Hvilke virksomheter stenges fra 16. mars?

Vedtaket gjelder følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

 • Fysioterapeuter og manuellterapeuter
 • Kiropraktorer
 • Optikere
 • Fotterapeuter
 • Logopeder
 • Psykologer
 • Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
 • Virksomheter som utfører alternativ behandling
 • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Gjelder dette også private virksomheter?

Ja, det gjelder private virksomheter i regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern.

Hvor lenge vil dette vare?

Tiltaket varer fra mandag 16. mars kl. 00:00 til og med torsdag 26. mars.

Finnes det unntak?

Ja, det finnes unntak. Disse tilrettelegges av kommunene og er knyttet til blant annet nødvendig rehabilitering og behandling og akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt.

Ja det finnes unntak - lengre forklaring: 

Det forutsettes at kommunene sikrer at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp.

Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt.

Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

 

Arrangementer og svømmehall

Hvorfor stenger/forbyr man arrangementer?

Samling av større folkemengder regnes for å øke smitterisikoen. I den fasen vi er i nå har vi en mulighet til å flate ut hvor mange som er smittet, denne må vi benytte oss av.

I tillegg er dette en felles innsats, målet er å styrke effekten av alle tiltakene som er iverksatt.

Hvilke arrangementer eller samlinger gjelder dette for?

Forbudet gjelder følgende arrangementer:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende
 • Fysioterapeuter og manuellterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer, virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin og alternativ behandling (dette er lagt til fra 16.03.20)
 • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv. (dette er lagt til fra 16.03.20)

Hvor lenge vil dette vare?

Tiltaket varer fra torsdag 12. mars kl. 18:00 til og med torsdag 26. mars.

Kan koronaviruset smitte i bassenger?

Når det gjelder bassengbad og bading, så vil klorinnholdet i bassengvannet være tilstrekkelig til å inaktivere virus, inkludert koronavirus, mens mellommenneskelig kontakt ved bading kan forårsake spredning.

Få nyhetsbrev fra LHL

Her kan du lese nytt om fysisk aktivitet og helse, kosthold, korona, allergi, luft, pasientrettigheter og mye mer som kan hjelpe deg med å få en god helse.

Ved å registrere din e-post samtykker du til at LHL kan sende deg nyhetsbrev. Vi bruker ikke din e-postadresse til noe annet enn dette.

Du kan når som helst melde deg av. Les mer om hvordan vi behandler dine data på lhl.no/personvern
Vi bruker Mailchimp til å sende nyhetsbrev. Les om MailChimp og personvern.