Hopp direkte til innhold
Korona

Risikoutsatte grupper bør følges tett opp

I LHL Astma og allergi får vi svært mange henvendelser fra personer med lungesykdom. Å stadig få høre at du er mer utsatt for smitte og risikerer mer alvorlige symptomer enn andre er en tilleggsbelastning til uroen for å bli smittet. Konkrete råd til de med underliggende sykdom etterlyses.

LHL mener at personer som defineres som risikopasienter grunnet underliggende sykdom bør prioriteres når de kontakter helsetjenesten med mistanke om symptomer på koronainfeksjon, slik at de kommer hurtigst mulig under behandling. Det vil kunne redusere risiko for alvorlig og fatalt sykdomsforløp.

Vis hensyn, vær solidarisk og bidra til å bremse smitte.

Covid-19 eller koronavirus lammer landet, ja nesten hele verden. Vi oppfordres alle til å vaske hender, hoste og nyse riktig og holde oss mest mulig for oss selv. Dette er gode råd som bidrar til å bremse spredning av viruset. Er du smittet eller i karantene er det viktig at du overholder karantenebestemmelsene. Ta kontakt med fastlege eller legevakt om du blir alvorlig syk, spesielt om du får pustebesvær.

FAKTA

 • Antall nordmenn over 67 år: 805 694
 • Cirka 40 000 pasienter behandles årlig i spesialisthelsetjenesten for hjertekrampe og hjerteinfarkt, 16 000 for hjertesvikt og 11 000 for hjerneslag.
 • En femtedel (21 prosent) av hele befolkningen lever i dag med etablert hjerte- og karsykdom eller har høy risiko for slik sykdom.

Kilder: SSB, FHI, Norgeshelse statistikkbank, Folkehelserapporten.

I tillegg til å følge helsemyndighetenes råd om smitteforebygging har LHL gitt sine medlemmer disse rådene:

 1. Sørg for god grunnmedisinering – det er nå ekstra viktig å ta faste medisiner som du skal.
 2. Alle med lungesykdommene astma og kols bør ha en behandlingsplan fra sin lege. Her skal det beskrives hvordan medisineringen skal trappes opp ved luftveisinfeksjon. Det skal fremgå om dosen skal økes i styrke og/eller antall, er det tilleggsmedisiner som skal tas og så videre?
 3. Sørg for å nok medisiner til to ukers karantene
 4. Alle i risikogruppene bør vaksineres mot influensa hvert år
 5. Alle med lungesykdom anbefales å la seg vaksinere mot lungebetennelse hver 5.–10. år
 6. Oppsøk helsevesenet ved forverring av grunnsykdom, spesielt om du får lungesymptomer
 7. Oppgi at du er i risikogruppen om du kontakter helsetjenesten.
 8. Oppretthold en sunn livsførsel med sunt kosthold og tilpasset fysisk aktivitet