Hopp direkte til innhold
Korona

Risikoutsatte kan sykmeldes for å unngå risiko for korona-smitte

Nå er det endelig avklart at pasienter med økt risiko for alvorlig sykdomsforløp ved mulig smitte av korona (Covid-19) kan sykmeldes for å forebygge smitte, noe LHL har frontet som et nødvendig og viktig tiltak overfor helsemyndighetene.

LHL har fått tilbakemelding fra en rekke av våre medlemmer, der mange befinner seg i risikosonen for alvorlig sykdom ved smitte av Covid-19, om at de er engstelige for å bli påført smitte, eksempelvis via arbeidsplassen sin.

Tillitsvalgte og medlemmer har også meldt om at landets fastleger praktiserer forebyggende sykemelding overfor risikoutsatte grupper ulikt, og at dette oppleves som utfordrende og som en ekstra påkjenning i møte med helsevesenet.

Disse kan ha rett til sykmelding

Landets fastleger har nå fått felles retningslinjer om at pasienter med økt risiko for alvorlig forløp av Covid-19 i særskilte tilfeller kan sykmeldes, eller når noen andre i husstanden er smittet. Fastlegene bes først om å vurdere karantene og mulighet for hjemmearbeid, men får nå retningslinjer om at det også kan benyttes sykemelding overfor risikoutsatte grupper, som et forebyggende tiltak.

Bra, men hva med pårørende?

- Jeg synes dette ser bra ut med tanke på personer i risikogruppene. Jeg tror dette vil gjøre det vesentlig enklere for både lege og pasienter i de tilfellene hvor det er behov for det! sier Ellisiv Stifoss-Hanssen, leder av LHL Transplantert og redaktør i medlemsbladet Organet.

Hun vil likevel etterlyse at det også er behov for at pårørende av risikoutsatte personer også kan ha behov for sykemelding og egne tiltak, slik at disse kan unngå å bringe smitte med seg hjem, eksempelvis fra sin arbeidsplass.

– I dag er smittenivået lavt i Norge, men hva gjør de hvis det skulle øke? sier Ellisiv Stifoss-Hanssen.

Vi er glade for at helsemyndighetene har lyttet til oss og nå kommer med felles retningslinjer for forebyggende sykemelding for Covid-19. Det at muligheten for slik forebyggende sykemelding nå foreligger, tror vi vil virke betryggende for veldig mange mennesker i risikoutsatte grupper for Covid-19. Samtidig, så må fastlegene vurdere hele risikobildet, også når det gjelder pårørende av risikoutsatte personer, sier Martin Steen, kommunikasjonssjef i LHL.

Det er lagt ut informasjon om dette på nav.no i teksten som omhandler sykmelding: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/for-legen-sykmelding-ved-koronavirus

Hvordan vurderes sykmelding for pasienter i risikogruppen?

For pasienter som har økt risiko for alvorlig forløp av Covid-19, skal legen vurdere:

 • Har pasienten økt risiko for alvorlig forløp av Covid-19?
 • Kan sykmelding unngås med tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidsplassen? Ved behov kan du be pasienten dokumentere at slik tilrettelegging ikke er mulig.
 • Kan sykmelding unngås ved bruk av reisetilskudd?
 • Kan pasienten jobbe gradert?
 • Dersom pasienten må sykmeldes 100 %, må du opplyse i sykmeldingen hvilken vurdering som er gjort og hva som eventuelt skal til for at pasienten kan komme tilbake i arbeid helt eller delvis.
 • Bruk diagnose R27 som hoveddiagnose. Pasientens grunnsykdom kan brukes som bidiagnose.

Se Folkehelseinstituttets råd og informasjon til risikogrupper (fhi.no).

Likepersonlinjen

En likeperson i LHL har egenerfaring med sykdom, som pasient eller som pårørende.

Telefon: 22 79 90 90. Åpen: hverdager kl. 12–18

 • Tastevalg 1: Hjertesykdom
 • Tastevalg 2: Lungesykdom
 • Tastevalg 3: Hjerneslag
 • Tastevalg 4: Hjerte- eller lungetransplantasjon
 • Tastevalg 5: Covid-19

Få nyhetsbrev fra LHL

Få tips og råd om fysisk aktivitet og helse, kosthold og ernæring, allergi, luft, pasientrettigheter og mye mer som kan hjelpe deg med å få en god helse og et bedre liv.

Velg nyhetsbrev:

Samtykke: Samtykke til at LHL kan sende deg nyhetsbrev. Vi bruker ikke din e-postadresse til noe annet enn dette.

Du kan når som helst melde deg av. Slik behandler vi dine data: lhl.no/personvern
Vi bruker Mailchimp til å sende nyhetsbrev. Les om Mailchimp og personvern.