Krokeide vgs

Hopp direkte til innhold
Foto: Anders Bergersen

Elevenes støtteapparat

Det er mange ulike årsaker til at noen trenger å kunne starte på nytt i forhold til utdanning og yrke. For at du som elev skal få mulighet til å utvikle deg og bruke dine ferdigheter, har vi tverrfaglige team som hjelper deg i gang.

Vi har mange aktiviteter i ukedagene og i helgene som alle våre elever kan delta på. Elever som ikke bor på skolen kan delta i aktiviteter og tilbud på linje med elever som har plass på hybel. Vi legger stor vekt på at vi sammen med elevene klarer å skape et trivelig skole- og bomiljø. Målet vårt er å bidra til at du kommer i form til arbeid. Vi har fokus på fysisk aktivitet og har tilbud om tilpasset trening, både individuelt og i grupper.

Er du klar for skolegang?

Å sette seg på skolebenken igjen kan være en stor overgang. Forkunnskaper, erfaringer og helse hos våre elever varierer sterkt. Vi tilpasser undervisningen slik at du får best mulig utbytte av opplæringen din. Erfarne pedagoger, rådgivere og helsepersonell hjelper deg med utfordringer til å fullføre utdanning og bli klar for arbeidslivet.

Spesialpedagoger

Våre spesialpedagoger kan tilby deg hjelp til ulike typer vansker du har, som for eksempel

 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • syns- og hørselsvansker
 • konsentrasjonsvansker
 • konsekvenser av ADHD, TS og andre tilstander/diagnoser

Yrkesrådgivere

Våre yrkesrådgivere veileder i yrkesvalg og eventuelle videre studier, og vil gi rådgiving både gruppevis og individuelt. I fellesskap finner man fram til de alternativene som passer best for den enkelte med tanke på veien videre.

Sosialpedagogiske rådgivere

Våre sosialpedagogiske rådgivere kan hjelpe deg med utfordringer i opplæringen, og kan gi støtte og råd både gruppevis og individuelt.

Miljøavdeling

På miljøavdelingen har vi et team med god kompetanse og erfaring som er relevant for vår elevgruppe.

De ansatte ønsker å bidra til at du:

 • lykkes med læring og fullføring
 • trives og bidrar i det sosiale fellesskapet ved skolen/opplever mestring og
  at du deltar på en eller flere aktiviteter på eller utenfor skolen
 • skal få oppleve hvordan trening hjelper for fysisk, psykisk og sosialt
  velvære
 • tar ansvar for egen helse og livsstil, inkludert et sunt og variert kosthold
 • finner treningsformer som passer for deg og som er lystbetont, og som
  du vil fortsette med ut i arbeidslivet
 • får mer kunnskap om egen helse og god fysisk form

Forebyggende arbeid

Vi er opptatt av forebyggende arbeid og å få frem dine ressurser og muligheter. Vi ønsker å hjelpe deg slik at du opplever mestring både på skolen og gjennom aktiviteter utenom skoletid. I tillegg ønsker vi å bidra til å gi deg faglig kunnskap knyttet til din helse.

Aktiviteter

Personalet arbeider med mange ulike oppgaver knyttet til skolens miljø. I samarbeid med elever har vi mange og varierte aktiviteter på og utenfor skolen, som for eksempel ballspill, fjellturer, båt/fisking, sykling, trening, bassengtrening, kreativt rom og musikk. Aktivitetstilbudet gjelder alle skolens elever.

Åpen dør til helsesykepleier

Ved miljøavdelingen har du tilbud om åpen dør til helsesykepleier. Dette tilbudet har en fastsatt åpningstid hvor helsesykepleier er tilgjengelig på kontoret. Konsultasjonen skal skje utenom din undervisningstid for å unngå fravær fra timer.

Oppfølging/behandling utenfor skolen

Ved behov for individuell, medisinsk oppfølging/behandling hos instanser utenfor skolen må
det foreligge henvisning fra din fastlege som henviser deg direkte til behandlingsstedet.

Vi anbefaler at du beholder kontakt med din fastlege, din eventuelle saksbehandler hos NAV og eventuelle kontaktpersoner hos andre instanser når du begynner på skole hos oss.

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon sosialmedisinsk avdeling kan du ringe eller sende e-post til avdelingsleder Ellen Stalheim: telefon 959 96 456 eller e-post: ellen.stalheim@krokeide.vgs.no.