Krokeide vgs

Hopp direkte til innhold
Foto: Anders Bergersen

Elevenes støtteapparat

Det er mange ulike årsaker til at noen trenger å kunne starte på nytt i forhold til utdanning og yrke. For at du som elev skal få mulighet til å utvikle deg og bruke dine ferdigheter, har vi tverrfaglige team som hjelper deg i gang.

Vi har mange aktiviteter i ukedagene og i helgene som alle våre elever kan delta på. Elever som ikke bor på skolen kan delta i aktiviteter og tilbud på linje med elever som har plass på hybel. Vi legger stor vekt på at vi sammen med elevene klarer å skape et trivelig skole- og bomiljø. Målet vårt er å bidra til at du kommer i form til arbeid. Vi har fokus på fysisk aktivitet og har tilbud om tilpasset trening, både individuelt og i grupper.

Er du klar for skolegang?

Å sette seg på skolebenken igjen kan være en stor overgang. Forkunnskaper, erfaringer og helse hos våre elever varierer sterkt. Vi tilpasser undervisningen slik at du får best mulig utbytte av opplæringen din. Erfarne pedagoger, rådgivere og helsepersonell hjelper deg med utfordringer til å fullføre utdanning og bli klar for arbeidslivet.

Spesialpedagoger

Våre spesialpedagoger kan tilby deg hjelp til ulike typer vansker du har, som for eksempel

 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • syns- og hørselsvansker
 • konsentrasjonsvansker
 • konsekvenser av ADHD, TS og andre tilstander/diagnoser

Yrkesrådgivere

Våre yrkesrådgivere veileder i yrkesvalg og eventuelle videre studier, og vil gi rådgiving både gruppevis og individuelt. I fellesskap finner man fram til de alternativene som passer best for den enkelte med tanke på veien videre.

Sosialpedagogiske rådgivere

Våre sosialpedagogiske rådgivere kan hjelpe deg med utfordringer i opplæringen, og kan gi støtte og råd både gruppevis og individuelt.

Sosialmedisinsk avdeling

De ansatte på denne avdelingen er en svært viktig del av skolens drift og elevenes hverdag, og består av følgende yrkesgrupper:

 • Miljøarbeidere/miljøterapeuter
 • Nattevakter
 • Kjøkkenpersonell
 • Fysioterapeuter
 • Sykepleier/helsesøster

De ansatte på sosialmedisinsk avdeling ønsker å bidra til at du, i tillegg til faglig utbytte:

 • trives og bidrar i det sosiale fellesskapet ved skolen/opplever mestring og at du deltar på en eller flere aktiviteter på eller utenfor skolen
 • skal få oppleve hvordan trening hjelper for fysisk, psykisk og sosialt velvære
 • tar ansvar for egen helse og livsstil, inkludert et sunt og variert kosthold
 • finner treningsformer som passer for deg og som er lystbetont, og som du vil fortsette med ut i arbeidslivet
 • får mer kunnskap om egen helse og god fysisk form
 • lærer gode arbeidsvaner og arbeidsstillinger

Forebyggende arbeid

Vi er opptatt av forebyggende arbeid og på å få frem dine ressurser og muligheter. Vi ønsker å gi deg faglig kunnskap knyttet til din helse, og ønsker å hjelpe deg slik at du opplever mestring både på skolen og gjennom aktiviteter utenom skoletid.

Aktiviteter

Personalet arbeider med mange ulike oppgaver knyttet til skolens hybelmiljø. I samarbeid med elever har vi mange og varierte aktivitetstiltak på og utenfor skolen, som for eksempel ballspill, turgrupper, båt/fisking, sykling, ridning, trening, leirdueskyting, bassengtrening, kreative grupper, musikkgrupper, friluftsgrupper, kino/teater.

Aktivitetstilbudet gjelder alle skolens elever. En rekke av aktivitetene forutsetter at deltakere bidrar til gjennomføringen.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har åpen dør hvor du kan oppsøke sykepleier, helsesøster og fysioterapeut ved behov. Dette tilbudet har en fastsatt åpningstid hvor skolehelsetjenesten er tilgjengelig på kontoret. Konsultasjon skal skje utenom din undervisningstid for å unngå fravær fra timer.

Når det gjelder fysioterapi er hovedregelen at skolen håndterer akutte situasjoner og mer sporadiske behov, mens mer langvarig fysikalsk behandling må ivaretas av fysikalsk institutt utenfor skolen. Vi skal bistå deg med å legge til rette for dette.

Ved behov for individuell, medisinsk oppfølging/behandling hos instanser utenfor skolen må det foreligge henvisning fra din fastlege som henviser deg direkte til behandlingsstedet.

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon sosialmedisinsk avdeling kan du ringe eller sende e-post til avdelingsleder Ellen Stalheim: telefon 959 96 456 eller e-post: ellen.stalheim@krokeide.vgs.no.