Hopp direkte til innhold

Ledige stillinger

Programfaglærer innen Elektro og datateknologi

Krokeide videregående skole søker programfaglærer i 100 % fast stilling innen fagområdene data, elektronikk, elenergi- og automatiseringssystemer. Vi ønsker å høre fra søkere med ulik og variert bakgrunn for å finne ut om du er den neste dyktige læreren for våre elever.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning med tilhørende for- og etterarbeid.
 • Elevansvar, med forebygging og oppfølging
 • Faglig-administrative oppgaver
 • Aktiv deltakelse i samarbeid samt annet nødvendig arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev og/eller ingeniør innen et av de aktuelle fagområdene
 • Gode samarbeidsevner både med elever og kolleger
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Bred faglig kompetanse og vilje til å ta del i utviklingsarbeid

I tillegg er det ønskelig med:

 • Teknisk utdanning på fagskolenivå, eller mer 
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med spesielle behov
 • Undervisningserfaring fra videregående skole
 • Arbeidserfaring fra de nevnte fagområdene

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet er avgjørende
 • Elevorientert med gode samarbeidsevner og tålmodighet
 • Punktlig, strukturert og godt humør
 • Tydelig voksen med et ivaretakende menneskesyn
 • Arbeidsom, motiverende og løsningsorientert
 • Det kreves godkjent politiattest

Vi kan tilby:

 • Deltakelse i et faglig miljø med sterkt søkelys på pedagogikk og elevtilpasset undervisning
 • En spennende stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Lønn etter avtaleverket
 • En virksomhet preget av høy faglig kompetanse, mange ulike yrkesgrupper og dyktige medarbeidere
 • En arbeidsplass som er IA- bedrift (inkluderende arbeidsliv).
 • Pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse

Stillingen krever pedagogisk utdannelse (PPU eller tilsvarende), men søkere med relevant fagbakgrunn kan søke uten dette da vi ved fast ansettelse vil legge til rette for nødvendig videreutdannelse.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale                                      

Søknadsfrist: Snarest (Søknader vurderes fortløpende)

Søknad sendes på e-post til avdelingsleder eller lastes opp på finn.no.

For spørsmål knyttet til stillingen, kontakt avdelingsleder for elektro og datateknologi;

Bjarne K. Engan enten på e-post eller telefon: 46 74 95 54.

 

Fellesfaglærer i norsk og engelsk

En av våre dyktige ansatte skal ut i permisjon. Krokeide videregående skole søker derfor fellesfaglærer innen fagene norsk og engelsk, vikariat skoleåret 2022/2023.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i fellesfagene norsk og engelsk på Vg1 og Vg2.
 • Inngå i flerlærerteam i tillegg til ordinær undervisning.
 • Utarbeide undervisningsplaner med kompetansemål og vurderingskriterier
 • Konstruktiv, fagbasert og læringsfokusert dialog med elevene
 • Faglig/administrative oppgaver
 • Kunne gi pedagogiske råd og innspill til det tverrfaglige samarbeidet rundt de enkelte elevene

Kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk utdanning og erfaring i fellesfagene norsk og engelsk
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 
 • Politiattest
 • Det legges stor vekt på fleksibilitet i forhold til arbeidstid, -mengde og -oppgaver
 • Ønskelig med arbeidserfaring fra videregående skole (ev. grunnskole)
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med mennesker med spesielle behov
 • Det er en fordel med spesialpedagogisk kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Elevorientert med et ivaretakende menneskesyn
 • Fleksibel og handlingsorientert med gode samarbeidsevner
 • God relasjonsbygger og godt humør
 • Personlig egnethet vektlegges

  Vi kan tilby:

 • En spennende stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • En virksomhet preget av høy faglig kompetanse, mange ulike yrkesgrupper og dyktige medarbeidere
 • Lønn etter avtaleverket
 • Deltagelse i et faglig miljø med vekt på pedagogikk og tilpasset undervisning
 • En arbeidsplass som er IA- bedrift. 
 • Pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: 15.8.2022                                 

Søknader vurderes fortløpende. 

Søknad sendes på e-post til avdelingsleder, Bjarne Engan:

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Bjarne Engan på e-post eller tlf. 46 74 95 54.

 

Er du interessert i å jobbe hos oss?

Send gjerne en åpen søknad med CV til