Hopp direkte til innhold

Om skolen

Krokeide videregående skole tilbyr videregående opplæring for personer med lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer.

Tilrettelagt opplæring

På Krokeide videregående skole tilbyr vi videregående opplæring for personer med lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer. Vi tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring og et tverrfaglig støtteapparat med erfarne ansatte som hjelper deg med å fullføre utdanningen. Utdanningen kvalifiserer deg for arbeidsliv eller videre studier.

Alle elevene på Krokeide videregående skole har det til felles at de har dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Ingen skiller seg ut - og her møter du et miljø som er tolerant og inkluderende.

Alle kan lære

Er du motivert og klar til å sette deg på skolebenken igjen for gjøre en innsats, kan vi støtte og veilede deg slik at du kan lykkes. Vi er opptatt av at du skal få gode mestringsopplevelser i et trygt miljø som fremmer læring, både i skolehverdagen og i det sosiale fellesskapet etter skoletid.

Vi håper dette er noe for deg og ønsker deg velkommen!

Søk skoleplass

Ledelse

Trond Iversen

Trond Iversen

Rektor/daglig leder

Krokeide videregående skole

Tlf: 950 36 752

Margunn Rommetveit

Margunn Rommetveit

Avdelingsleder Salg, service og reiseliv/ ITM/ Påbygg

Krokeide videregående skole

Tlf: 922 98 284

Ellen Stalheim

Ellen Stalheim

Avdelingsleder Miljø

Krokeide videregående skole

Tlf: 959 96 456

Bjarne K. Engan

Bjarne K. Engan

Avdelingsleder Elektro og datateknologi

Krokeide videregående skole

Tlf: 46 74 95 54

Lena Lie

Lena Lie

Assisterende rektor

Krokeide videregående skole

Tlf: 928 27 584

Administrasjon

Frode Severin Hatlevik

Frode Severin Hatlevik

IT-ansvarlig

Krokeide videregående skole

Tlf: 404 79 366

May Gunn Haugen

May Gunn Haugen

Økonomiansvarlig

Krokeide videregående skole

Tlf: 920 17 995

Tone Hagen Fanebust

Tone Hagen Fanebust

Markedsansvarlig

Krokeide videregående skole

Tlf: 404 52 504

Cecilie Fotland

Cecilie Fotland

Resepsjon/adm.sekretær

Krokeide videregående skole

Tlf: 55 10 87 00

Ina Kristin Frøland

Ina Kristin Frøland

Førstekonsulent

Krokeide videregående skole

Tlf: 46 54 30 38

Svein-Ivar Lundøy

Svein-Ivar Lundøy

Driftssjef

Krokeide videregående skole

Tlf: 488 67 693

Kontakt oss

Telefon: 55 10 87 00

E-post:

Krokeide videregående skole
Korsnesveien 70
5244 Fana

Telefaks: 55 10 87 01

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på nyheter og relevant informasjon fra Krokeide vgs.

Ved å registrere din e-post samtykker du til at Krokeide videregående skole kan sende deg nyhetsbrev med informasjon. Vi bruker ikke din e-postadresse til noe annet enn dette. Du kan når som helst melde deg av. Se også vår info om personvern.

Organisasjon

Krokeide videregående skole er stiftet som et aksjeselskap som er heleid av Stiftelsen Krokeide. Stiftelsen ble opprettet av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 1. januar 2015.

Krokeide videregående skole er godkjent som en skole for funksjonshemmede med hjemmel i privatskolelovens § 2-1, bokstav f. Skolen er landsdekkende og godkjent for 220 elever som tilbys yrkesrettet fagutdanning og påbygging til generell studiekompetanse. Skolen gir opplæringstilbud til elever med dokumentert tilretteleggingsbehov.

Krokeide videregående skole har hybler til 115 elever, hjemlet i friskolelovens § 2-2, første ledd. Skolens virksomhet er finansiert gjennom elevtilskudd fra Utdanningsdirektoratet, og rammetilskudd til internatet som er tildelt gjennom statsbudsjettet.

Styret

Styret er skolens øverste ansvarlige organ. Det er eier av skolen, Stiftelsen Krokeide, som oppnevner styret.

Skolens styre:

Trond Solvang, styreformann
Anne Kari Rudjord Unneland, styremedlem
Tor Andersen, styremedlem
Finn Peder Hovde, styremedlem/ansattes representant
Espen Edvardsen, styremedlem/ansattes representant
Torbjørn Mjelstad, observatør for Hordaland Fylkeskommune

Stiftelsens styre:

Trond Solvang, styreformann
Anne Kari Rudjord Unneland, styremedlem
Tor Andersen, styremedlem