Krokeide vgs

Hopp direkte til innhold

Om skolen

Krokeide videregående skole tilbyr yrkesrettet videregående opplæring for personer med fysiske eller psykiske funksjonsutfordringer.

Vi er stolte over å tilby et unikt tverrfaglig støtteapparat med erfarne ansatte som hjelper deg med å fullføre utdanningen og bli klar for arbeidslivet eller videre studier.

Utdanningstilbudet er rettet mot deg som har problemer med å gjennomføre ordinær skolegang. Her hos oss vil du treffe andre som også har utfordringer, og du befinner deg dermed i et miljø som er tolerant og inkluderende.

Vi vet at alle kan lære og kan klare å ta en utdannelse. Dersom du er motivert og klar for å sette deg på skolebenken igjen, og er villig til å jobbe med fagene våre, så kan vi støtte og veilede deg slik at du kan lykkes. Målet er å motivere deg for endring i livsstil og utvikling, slik at du mestrer utdanning og jobb.

Vi håper du vil vurdere oss og ønsker deg lykke til med skolevalg!

Ledelse

Administrasjon

Organisasjon

Krokeide videregående skole er stiftet som et aksjeselskap som er heleid av Stiftelsen Krokeide. Stiftelsen ble opprettet av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 1. januar 2015.

Krokeide videregående skole er godkjent som en skole for funksjonshemmede med hjemmel i privatskolelovens § 2-1, bokstav f. Skolen er landsdekkende og godkjent for 220 elever som tilbys yrkesrettet fagutdanning og påbygging til generell studiekompetanse. Skolen gir opplæringstilbud til elever med dokumentert tilretteleggingsbehov.

Krokeide videregående skole har hybler til 115 elever, hjemlet i friskolelovens § 2-2, første ledd. Skolens virksomhet er finansiert gjennom elevtilskudd fra Utdanningsdirektoratet, og rammetilskudd til internatet som er tildelt gjennom statsbudsjettet.

Styret

Styret er skolens øverste ansvarlige organ. Det er eier av skolen, Stiftelsen Krokeide, som oppnevner styret.

Skolens styre består av følgende medlemmer:

  • Trond Solvang, styreformann
  • Anne Kari Rudjord Unneland, styremedlem
  • Tor Andersen, styremedlem
  • Eivind Hovlandsdal, styremedlem/ansattes representant
  • Mariann Nøttveit, styremedlem/ansattes representant
  • Torbjørn Mjelstad, observatør for Hordaland Fylkeskommune

Stiftelsens styre består av følgende medlemmer:

  • Trond Solvang, styreformann
  • Anne Kari Rudjord Unneland, styremedlem
  • Tor Andersen, styremedlem