Krokeide vgs

Hopp direkte til innhold
Foto: Silje Lepsøy

Særskilt tilrettelagt opplæring

Krokeide videregående skole er ikke en konkurrent til det offentlige skolesystemet – vi er et supplement.

Gjennom særskilt tilrettelagt opplæring for elever med dokumentert tilretteleggingsbehov, hjelper vi elever (som gjerne ikke har klart å gjennomføre videregående utdanning i den offentlige skolen) frem til et kompetansebevis eller vitnemål.

Vi forvalter ressursene til vår daglige drift etter en modell der fokus er lagt på det direkte elevrettede arbeidet. Skolen bruker sine ressurser til økt lærertetthet, utvidet rådgiverressurs, to spesialpedagoger i 100% stilling, samt organisatoriske tilbud som studieverksted og dynamisk nivådifferensiert opplæring som varierer i henhold til faglige emner og elevers faglige behov. Skolen legger også stor vekt på optimale fysiske og materielle løsninger som muliggjør pedagogisk fleksibilitet.

Skolens egenart innbefatter et støtteapparat tilknyttet det døgndriftbaserte sosialmedisinske tilbudet. Dette tilbudet omfatter bred profesjonell kompetanse som samarbeider tett med eleven og pedagogene for å sikre at eleven får den oppfølging som er nødvendig (i og utenfor skoletiden) for at eleven skal nå sine mål.